Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  PHIEU XEP LOAI GIO DAY THCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Văn Cường
  Ngày gửi: 23h:11' 20-03-2017
  Dung lượng: 149.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT TP.PLEIKU
  TRƯỜNG ………………………….
  Năm học: 2016 - 2017
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
  
  
  PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY (THCS)

  I. Thông tin người đánh giá.
  1. Họ và tên: ........................................................................................................................; Chức vụ: ...............................................
  2. Trình độ chuyên môn: ..............................................................................................; Chuyên ngành: .................................
  II. Thông tin giáo sinh được đánh giá.
  1. Họ và tên: ........................................................................................................................
  2. Trình độ chuyên môn: ..............................................................................................; Chuyên ngành: .................................
  III. Thông tin bài học.
  1. Tên bài học: .............................................................................................................................................................................................
  2. Bộ môn: ...........................................; Lớp: ..................; Tiết dạy: .....................; Ngày dạy: .....................................................
  Nội
  dung
  Tiêu chí
  Mức độ đạt được( điểm)
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  
  Chuẩn bị bài học (15đ)
  1.1. Xác định được mục tiêu bài học.
  1.2. Giáo án thể hiện rõ các hoạt động của giáo viên và học sinh.
  1.3. Thiết bị/tài liệu phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học.
  
  
  
  
  
  
  Nội dung bài học (20đ)
  2.1. Đảm bảo tính chính xác, lôgic, khoa học.
  2.2. Có trọng tâm và phù hợp với khả năng học của mọi học sinh.
  2.3. Liên hệ với thực tế, cập nhật kiến thức và liên môn.
  2.4. Tích hợp được các nội dung giáo dục toàn diện.
  
  
  
  
  
  
  Phương pháp và kĩ thuật dạy học
  (20đ)
  3.1. Lựa chọn được phương pháp và kĩ thuật dạy học tối ưu.
  3.2. Sử dụng thiết bị/tài liệu dạy học hợp lý, hiệu quả.
  3.3. Thu thập và xử lí được thông tin phản hồi từ học sinh.
  3.4. Linh hoạt các tình huống sư phạm, xây dựng môi trường học tập thân thiện.
  
  
  
  
  
  
  Hoạt động học của học sinh (30đ)
  4.1. Học sinh được hướng dẫn chủ động trong các hoạt động học tập.
  4.2. Tổ chức được các mối quan hệ tương tác trong lớp học.
  4.3. Học sinh được hướng dẫn và kích thích khả năng tự học.
  4.4. Học sinh được tích cực hóa hoạt động tư duy trong học tập.
  4.5. Học sinh được đánh giá và sửa chữa những sai sót khi học bài.
  4.6. Đảm bảo thời gian, phân bố thời gian hợp lí cho các hoạt động.
  
  
  
  
  
  
  Kết quả bài học (15đ)
  5.1. Học sinh có nhận thức tốt đáp ứng yêu cầu mục tiêu bài học.
  5.2. Học sinh vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế.
  5.3. Học sinh tự tin, tích cực tương tác trong học tập.
  
  
  
  
  
  
  
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  Điểm tổng cộng:
   /100
  
  Điểm quy đổi về thang điểm 10 ( làm tròn đến 2 chữ số thập phân):
  
  
  

  (8 phiếu giáo sinh)
   Pleiku, ngày…..tháng…..năm ……
  Giáo viên đánh giá
  (Ký, ghi rõ họ và tên)
  
  
   
  Gửi ý kiến