Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de kt 1tiet sinh hoc 7 ki 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Man Thi Ha
  Ngày gửi: 08h:25' 21-03-2017
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

  Mức độ
  Chủ đề
  Nhận biết
  
  Thông hiểu
  Vận dụng cấp độ
  
  
  
  
  Thấp
  Cao
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TL
  
  1. Lưỡng cư
  Cấu tạo ngoài, trong của ếch.
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu: 2

  10% = 1 đ

  Số câu: 2
  10% = 1 đ
  
  
  
  
  
  
  
  2. Bò sát
  Cấu tạo trong của thằn lằn.
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu: 1

  5% = 0,5 đ

  Số câu: 1
  5% = 0,5 đ
  
  
  
  
  
  
  
  
  3. Chim
  Thân nhiệt chim.
  
  Cấu tạo trong của chim.
  
  
  
  
  
  Số câu: 2 câu
  25% = 2,5đ

  Số câu: 1

  5% = 0,5đ
  
  Số câu: 1

  20% = 2đ
  
  
  
  
  
  4. Thú
  
  
  Cấu tạo trong của thú.
  
  
  
  
  
  Số câu: 2 15% = 1,5đ
  
  
  Số câu: 2

  15%
  = 1,5đ
  
  
  
  
  
  5. Tiến hóa của ĐV
  
  
  
  
  
  Tiến hóa về sinh sản.
  
  
  Số câu: 1

  20% = 2đ
  
  
  
  
  
  Số câu: 1

  20% = 2đ
  
  
  
  6. Động vật và đời sống con người.
  
  Đa dạng sinh học.
  
  
  
  Động vật quý hiếm.
  
  
  
  
  Số câu: 2
  25% = 2,5đ

  Số câu: 1

  5% = 0,5đ
  
  
  Số câu: 1

  20% = 2đ
  
  
  
  
  Tổng số câu: 10
  100% = 10đ

  Số câu: 4
  20% = 2đ
  
  Số câu: 3
  35% = 3,5đ
  Số câu: 1

  20%
  = 2đ

  
  1 câu.
  20%
  = 2 đ
  
  
  
  ĐỀ KIỂM TRA
  A. Trắc nghiệm: (4 điểm):
  I. Khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng: (3điểm)
  Câu 1 : Ếch đồng hô hấp bằng:
  a. Mang c. Phổi và da b. Da d. Phổi
  Câu 2 : Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước là :
  a. Đầu dẹt, nhọn, mắt mũi ở vị trí cao trên đầu , chi sau có màng bơi giữa các ngón, da trần phủ chất nhầy.
  b. Đầu dẹt, nhọn, khớp với thân thành 1 khối , mắt có mi giữ nước mắt.
  c. Da trần, phủ chất nhầy, tai có màng nhĩ, mũi là cơ quan hô hấp.
  Câu 3 : Tim của cá sấu có:
  a. 1 ngăn c. 3 ngăn b. 2 ngăn d. 4 ngăn
  Câu 4 :Chim bồ câu có thân nhiệt ổn định (không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường) nên được gọi là động vật:
  a. Máu lạnh b. Biến nhiệt c. Hằng nhiệt d. Thu nhiệt
  Câu 5: Tính đa dạng sinh học của động vật cao nhất ở môi trường:
  a. Đới lạnh b. Nhiệt đới gió mùa
  c.Hoang mạc đới nóng d.Tất cả các môi trường trên
  6. Ở thỏ nơi tiêu hóa xenlulôzơ là:
  a. Ruột non b. Manh tràng.
  d. Dạ dày. c. Ống tiêu hóa
  II. Chọn cột A tương ứng với cột B để có đáp án đúng : (1điểm)
  Cột A
  Cột B
  Đáp án
  
  1. Bộ xương thỏ có nhiều điểm giống .........
  2. Bộ răng thỏ thuộc kiểu ......
  3. Giữa ruột non và ruột già có ....
  4. Tai thỏ .......
  a. Manh tràng rất lớn.
  b. Rất thính và có vành tai dài.
  c. Gặm nhấm.
  d. Bộ xương bò sát.
  1 .........
  2 .........
  3 .........
  4 …….
  
  B. Tự luận (6 điểm):
  Câu 1:(2 điểm)
  So sánh sự khác nhau giữa hình thức sinh sản hữu tính và hình thức sinh sản vô tính ? Hình thức nào tiến hơn hơn, vì sao ?
  Câu 2: (2 điểm)
  So sánh hệ tuần hoàn của lớp chim và lớp Bò sát ?
  Câu 3: (2 điểm):
  Thế nào là động vật quý hiếm? Nêu các biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm
   
  Gửi ý kiến