Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ THI HKII

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Vũ Huy Danh
  Ngày gửi: 05h:36' 23-03-2017
  Dung lượng: 56.5 KB
  Số lượt tải: 58
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  MÔN :ÂM NHẠC.KHỐI :8. THỜI GIAN :45 PHÚT

  I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
  Câu 1. Bài TĐN nào viết ở nhịp 6/8?( 0.5 điểm)
  a.TĐN số 5 - Làng tôi
  b.TĐN số 6 - Chỉ có một trên đời
  c.TĐN số 8 - Thầy cô cho em mùa xuân.
  d.cả a và b
  Câu 2.Nhạc sĩ Sô-panh sinh và mất năm nào?(0.5 điểm)
  a. 1810 - 1894 c. 1849 - 1927
  b. 1810 - 1849 d. 1810 - 1927
  Câu 3. Nhạc sĩ Hình Phước Liên là tác giả của bài hát nào?( 0.5 điểm)
  a. Khát vọng mùa xuân c. Ngôi nhà của chúng ta
  b. Nổi trống l;ên các bạn ơi! d. Tuổi đời mênh mông
  Câu 4. Dùng thước gạch nối số chỉ nhịp ở cột A với số phách trong một nhịp ở cột B, sao cho đúng(1.5 điểm)
  A
  B
  
  1. Nhịp 2/4
  a. Có 6 phách trong một nhịp
  
  2. Nhịp 6/8
  b. Có 2 phách trong một nhịp
  
  3. Nhịp 3/4
  c. Có 4 phách trong một nhịp
  
  4. Nhịp 4/4
  
  
  5. Nhịp 3/8
  d.Có 3 phách trong một nhịp
  
  6. Nhịp 2/2
  
  
  II. THỰC HÀNH: (7 điểm)
  Câu 5: Tự chọn và trình bày một bài hát đã học ở học kì II ( 3 điểm )
  *Yêu cầu:
  a- Hát đúng giai điệu, to rõ, trôi chảy
  b- Thể hiện sắc thái của bài hát, thuộc lời
  Câu 6: gắp thăm và đọc một bài TĐN đã học ở học kì II (4 điểm)
  * Yêu cầu:
  a- Đọc đúng cao độ, trường độ
  b- thuộc lời ca
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II
  MÔN : ÂM NHẠC. KHỐI : 8. THỜI GIAN : 45 PHÚT


  Câu số
  Nội dung trả lời
  điểm
  
  * Trắc nghiệm khách quan
  
  3 điểm
  
  Câu số :1
  Câu số :2
  Câu số :3
  Câu số : 4
  d. Cả a và b
  a. 1810 - 1849
  c. Ngôi nhà của chúng ta
  1b ;2a ;3d ;4c ;5d ;6b
  0.5 điểm
  0.5 điểm
  0.5 điểm
  1.5 điểm
  
  * Thực hành
  
  7 điểm
  
  Câu số : 5

  Câu số : 6
  a- Hát đúng giai điệu, to rõ, trôi chảy
  b- Thể hiện sắc thái, thuộc lời ca
  a- Đọc đúng cao độ, trường độ
  b- thuộc lời ca
  2 điểm
  1 điểm
  3 điểm
  1 điểm
  
  TC : 6 câu
  
  10 điểm
  
  

  Ngày …………. Tháng ………….. năm ………….. Ngày …………..tháng …………năm ……………
  Gv ra đáp án Gv thẩm định

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  MÔN : ÂM NHẠC. KHỐI :8 THỜI GIAN : 45 PHÚT


  Lĩnh vực kiến thức cần kiểm tra
  Các cấp độ nhận thức
  Điểm 1 câu tương ứng cấp độ nhận thức
  
  
  Nhận biết

  Cấp độ 1
  Thông hiểu
  Cấp độ 2
  Vận dụng thấp
  Cấp độ 3
  Vận dụng cao
  Cấp độ 4
  
  
  Học hát
  
  Câu 5a
  
  Câu 5b
  3 điểm/ 1 câu
  
  Tập đọc nhạc(TĐN)
  Câu 1
  Câu 6b
  Câu 6a
  
  4,5 điểm /2 câu
  
  Âm nhạc thường thức
  Câu 2,3
  
  
  
  1 điểm/2 câu
  
  Nhạc lí
  Câu 4
  
  
  
  1.5 điểm/1 câu
  
  Tỉ lệ điểm giữa các cấp độ nhận thức
  30 %
  30 %
  30 %
  10 %
  10 điểm/6 câu
  
  

   
  Gửi ý kiến