Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DỀ KT 45 PHÚT TÍCH PHAN VÀ ỨNG DỤNG (HAY)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Lập
Ngày gửi: 11h:40' 25-03-2017
Dung lượng: 366.5 KB
Số lượt tải: 317
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Nguyễn Trãi KIỂM TRA 45 PHÚT
Tổ: TOÁN MÔN: TOÁN 12
------------- ---------------------------


Mã đề 132

Học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A


B


C


DCâu 1: Cho . Gía trị của a bằng.
A. B. - C. D. - .
Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số 
A. . B. .
C. . D. .
Câu 3: Tính , kết quả là
A. B. .
C. D. .
Câu 4: Công thức nguyên hàm nào sau đây là công thức SAI ?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 5: Tính .
A. B. C. D. .
Câu 6: Cho Tính tích phân .
A. B. C. D. .
Câu 7: Cho phần hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường , quanh trục Ox ta thu được khối tròn xoay có thể tích V bằng.
A. B. C. D. .
Câu 8: Biết , với a,b là số nguyên . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng x = -1, x = 2 là.
A. . B. C. D. 
Câu 10: Một vật chuyển động với vận tốc (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động. Tính quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi đạt vận tốc 35 m/s.
A. B. C. . D. 
Câu 11: Tính , kết quả là
A. . B. . C. .. D. .
Câu 12: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi parabol (P): và đường thẳng
(d): y = x + 8 là.
A. B. . C. D. 
Câu 13: Cho I= , đặt .khi đó viết I theo t và dt ta được :
A. B. C. D. .
Câu 14: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi parabol (P):, trục hoành và đường thẳng
y = -x + 6 là.
A. . B. C. D. 
Câu 15: Hàm số là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
A. B. .
C. D. .
Câu 16: Tìm nguyên hàm của hàm số biết .
A. B. .
C. D. .
Câu 17: Tìm hàm số biết 
A. . B. .
C. .. D. .
Câu 18: Biết , khi đó giá trị là:
A. 4. B. 2. C. -2. D. .
Câu 19: Biết . Khi đó bằng.
A. B. C. D. .
Câu 20: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi parabol (P): , trục tung và tiếp tuyến với (P) tại điểm M = (3;3) là.
A. B. . C. D. 
Câu 21: Tính .
A. B. C. . D. 
Câu 22: Khi quay phần hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường quanh trục Ox ta thu được khối tròn xoay có thể tích V bằng.
A
 
Gửi ý kiến