Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ KIỂM TRA K7 HỌC KI II NĂM HỌC 2016 - 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Yên Thủy
  Ngày gửi: 13h:48' 01-04-2017
  Dung lượng: 18.7 KB
  Số lượt tải: 141
  Số lượt thích: 0 người

  : THCS Dân Hoà
  Ngày 24 Tháng 03 năm 2017

  Kiểm Tra: hkiI
  Môn: Mĩ thuật 7
  Tiết 32 + 33 - Tuần 33 - 34
  Năm học: 2016 - 2017
  


  
  
  - ma trận ra đề


  Nội dung kiến thức (mục tiêu)
  Nhận
  biết
  Thông hiểu
  Vận dụng ở mức độ thấp
  Vận dụng ở mức độ cao
  Tổng điểm
  = % - PTNL
  
  Nội dung tư tưởng chủ đề
  Xác định được nội dung phù hợp với đề tài
  (Đ)
  
  Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống (Đ)
  Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
  (Đ)
  Đ - PTNL Quan sát, cảm thụ
  
  Hình ảnh
  Hình ảnh thể hiện nội dung (Đ)
  
  Hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung
  (Đ)
  Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống (Đ)
  Đ - PTNL nhận biết, thực hành, sáng tạo
  
  Bố cục
  
  Sắp xếp được bố cục đơn giản
  (Đ)
  Sắp xếp bố cục có hình ảnh nhóm chính, nhóm phụ
  (Đ)
  Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
  (Đ)
  Đ - PTNL ước lượng, tư duy lôgic, sáng tạo
  
  Đường nét
  
  Nét vẽ thể hiện nội dung tranh (Đ)
  Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
  (Đ)
  Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Hình đẹp, tạo được phong cách riêng (Đ)
  Đ - PTNL thực hành, sáng tạo
  
  Màu sắc
  
  Lựa chọn gam màu theo ý thích
  (Đ)
  Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
  (Đ)
  Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bức tranh (Đ)
  Đ - PTNL nhận biết, cảm thụ, thực hành, sáng tạo
  
  Tổng

  
  


  
  
  

  ĐỀ KIỂM TRA

  - Vẽ tranh: Đề tài trò chơi dân gian
  - Kích thước: 18.25cm làm trên giấy A4
  - Màu tự chọn
  - Thời gian 90p( làm bài trong 2tiết)

  THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
  (Đ)


  Mức độ cần đạt
  Điểm
  
  Nội dung tư tưởng chủ đề
  - Xác định được nội dung phù hợp với đề tài
   Đ
  
  
  - Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống

  
  
  - Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc

  
  Hình ảnh
  - Hình ảnh thể hiện nội dung

  
  
  - Hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung

  
  
  - Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống

  
  Bố cục
  - Sắp xếp được bố cục đơn giản

  
  
  - Sắp xếp bố cục có hình ảnh nhóm chính, nhóm phụ

  
  
  - Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn

  
  Đường nét
  - Nét vẽ thể hiện nội dung tranh

  
  
  - Nét vẽ tự nhiên, đúng hình

  
  
  - Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Hình đẹp, tạo được phong cách riêng

  
  Màu sắc
  - Lựa chọn gam màu theo ý thích

  
  
  - Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt

  
  
  - Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bức tranh

  
  Xếp loại

  
  
  Dân Hoà, Ngày 24 Tháng 03 Năm 2017
  Người ra đề


  Hoàng Thị Yên Thuỷ


   
  Gửi ý kiến