Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  de thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: NGuyễn Ngân Giang
  Ngày gửi: 21h:40' 06-04-2017
  Dung lượng: 2.9 MB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  100 CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 7


  Câu 1:
  Cho tam giác ABC, = 640, = 800. Tia phân giác cắt BC tại D.
  Số đo của góc là bao nhiêu?
  A. 70o
  B. 102o
  C. 88o
  D. 68o
  
  
  Câu 2:
  Đơn thức đồng dạng với:
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  
  
  Câu 3:
  Cho tam giác đều ABC độ dài cạnh là 6cm. Kẻ AI vuông góc với BC. Độ dài cạnh AI là:
  A. 
  B. 3cm
  C. 
  D. 
  
  
  Câu 4:
  Tìm nN, biết 3n.2n = 216, kết quả là:
  A. n = 6
  B. n = 4
  C. n = 2
  D. n = 3
  
  
  Câu 5:
  Xét các khẳng định sau.Tìm khẳng định đúng. Ba đường trung trực của một tam giác đồng qui tại một điểm gọi là:
  A. Trọng tâm của tam giác
  B. Tâm đường tròn ngoại tiếp
  
  C. Trực tâm của tam giác
  D. Tâm đường tròn nội tiếp
  
  
  Câu 6:
  Cho tam giác ABC có . Bất đẳng thức nào sau đây đúng?
  A. AC < AB < BC
  B. BC < AC < AB
  C. AC < BC < AB
  D. BC < AB < AC
  
  
  Câu 7:
  Cho điểm P (-4; 2). Điểm Q đối xứng với điểm P qua trục hoành có tọa độ là:
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  
  
  Câu 8:
  Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao điểm của ba trung tuyến gọi là:
  A. Trọng tâm tam giác
  B. Trực tâm tam giác
  
  C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
  D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác
  
  
  Câu 9:
  P(x) = x2 - x3 + x4 và
  Q(x) = -2x2 + x3 – x4 + 1 và
  R(x) = -x3 + x2 +2x4-.
  P(x) + R(x) là đa thức:
  A. 3x4 + 2x2
  B. 3x4
  C. -2x3 + 2x2
  D. 3x4 -2x3 + 2x2
  
  
  Câu 10:
  Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Độ dài trung tuyến AM là:
  A. 8cm
  B. cm
  C. cm
  D. 6cm
  
  
  Câu 11:
  Tính: 
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  
  
  Câu 12:
  Tìm n N, biết 2n+2 + 2n = 20, kết quả là:
  A. n = 4
  B. n = 1
  C. n = 3
  D. n = 2
  
  
  Câu 13:
  Trong các số sau số nào là nghiệm thực của đa thức :
  P(x) = x2 –x - 6
  A. 1
  B. -2
  C. 0
  D. -6
  
  
  Câu 14:
  Tìm n N, biết , kết quả là :
  A. n = 2
  B. n = 3
  C. n = 1
  D. n = 0
  
  
  Câu 15:
  Tính 
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  
  
  Câu 16:
  Cho tam giác ABC cân tại A, có=70o. Số đo góclà :
  A. 50o
  B. 60o
  C. 55o
  D. 75o
  
  
  Câu 17:
  Bộ ba nào trong số các bộ ba sau không phải là độ dài ba cạnh của tam giác.
  A. 6cm; 8cm; 10cm
  B. 5cm; 7cm; 13cm
  
  C. 2,5cm; 3,5cm; 4,5cm
  D. 5cm; 5cm; 8cm
  
  
  Câu 18:
  Tìm x, biết: 
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  
  
  Câu 19:
  Giá trị có tần số lớn nhất được gọi là :
  A. Mốt của dấu hiệu
  B. Tần số của giá trị đó
  
  C. Số trung bình cộng
  D. Số các giá trị của dấu hiệu
  
  
  Câu 20:
  Hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức
  P(x) = -x4 + 3x2 + 2x4 - x2 + x3 - 3x3 lần lượt là:
  A. 1 và 2
  B. 2 và 0
  C. 1 và 0
  
   
  Gửi ý kiến