Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  KT SINH8K2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Ngọc Tuyển
  Ngày gửi: 08h:23' 12-04-2017
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA HỌC KÌ II
  SINH HỌC 8
  Năm học: 2016- 2017
  GV: LÊ THỊ NGỌC TUYỂN

  I. NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA
  1. Kiến thức:
  Chương I. Bài tiết
  I.1 - HS trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.
  Chương II. Da
  II.1 - HS nêu được các chức năng của da
  Chương III. Thần kinh và giác quan
  III.1 – Phân biệt giữa phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện(khái niệm, tính chất) lấy ví dụ minh họa.
  III. 2- Vận dụng hiểu biết của mình để giải thích một số hiện tượng thực tế
  III. 3 – Trình bày chức năng thu nhận sóng âm/các tật của mắt(cận thị, viễn thị): nguyên nhân, cách khắc phục.
  2.Kỹ năng:
  -Rèn luyện kỹ năng tự ôn tập kiến thức, kỹ năng khái quát hoá kiến thức đã học
  II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
  100% Tự luận
  IV. LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  1. Bài tiết
  (3 tiết)
  
  I.1
  
  
  
  Số câu = 2 câu
  90 điểm = 30 %
  
  Số câu = 1 câu
  90 điểm = 100 %
  
  
  
  2. Da (2 tiết)
  II.1

  
  
  
  
  Số câu = 2 câu
  60 điểm = 20 %
  Số câu = 1 câu
  60 điểm = 100 %
  
  
  
  
  3. Thần kinh và giác quan
  (12 tiết)
  III. 3
  III. 1
  III.2
  
  
  Số câu = 3 câu
  150 điểm = 50 %
  Số câu = 1 câu
  60 điểm = 40 %
  Số câu = 1 câu
  45 điểm = 30 %
  Số câu = 1câu
  45 điểm = 30%
  
  
  Số câu = 5câu
  300điểm = 100 %
  Số câu = 2 câu
  150 Điểm = 50 %
  Số câu = 2 câu
  90 điểm = 40 %
  Số câu = 1 câu
  60 điểm = 10 %
  
  
  
  V.ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
  1. Đề kiểm tra
  Câu 1. (3đ)Thế nào là phản xạ có điều kiện? Cho ví dụ? Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện về tính chất?
  Câu 2. (2đ) Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu đầu ở đơn vị chức năng của thận?
  Câu 3. (2đ) Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được?
  Câu 4. (2đ) Da có những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện chức năng điều hòa thân nhiệt?
  Câu 5 (1đ) Tại sao mắt có thể nhìn được vật ở gần cũng như vật ở xa?

  2. Hướng dẫn chấm
  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
  Năm học: 2014 – 2015 Môn: Sinh học – Lớp 8
  Câu
  Đáp án và hướng dẫn chấm
  Điểm
  
  1
  (3,0điểm)
  - Phản xạ có điều kiện: là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện.
  - Cho vd đúng
  * - Phân biệt tính chất PXCĐK- PXKĐK
  PXCĐK
  PXKĐK
  
  - Trả lời kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện
  - Trả lời kích thích tương ứng hay kiachs thích không điều kiện
  
  - Do rèn luyện, học tập nên dễ mất đi khi không củng cố
  - Bẩm sinh , rất bền
  
   - Không di truyền, số lượng không hạn chế
  - Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại, số lượng hạn định
  
  - Hình thành đường lien hệ tạm thời, trung ương nằm ở vỏ não .
  - Cung phản xa đơn giản, trung ương nằm ở trụ não, tủy sống.
  
  
  
  1,0
  (1,0đ)


  0.25

  0.25


  0.25

  0.25
  
  2
  (2,0điểm)
  - Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình:

  0,5
  
  
  + Lọc máu→ nước tiểu đầu (xảy ra ở cầu thận)
  0,5
  
  
  + Hấp thụ lại các chất cần thiết (xảy ra tại ống thận)
  0,5
  
  
  + Bài tiết tiếp chất thừa, chất cặn bả→ nước tiểu chính thức (xảy ra ở ống thận) và duy trì ổn
   
  Gửi ý kiến