Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • đề thi thử lần 1 môn sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Thị Thành
  Ngày gửi: 22h:18' 17-04-2017
  Dung lượng: 87.1 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 1 người (Thien Ngo Phuoc)
  SỞ GD& ĐT PHÚ THỌ
  Trường THPT Phong Châu

  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
  Bài thi: Khoa học tự nhiên
  Môn: Sinh học

  
  
  Mã đề thi 003
  
  Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . báo danh: . . . . . . . . . .

  Câu 1: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
  A. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.
  B. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.
  C. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.
  D. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
  Câu 2: Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng
  A. cấu tạo nên cơ thể.
  B. cấu tạo nên prôtêin.
  C. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin hoặc cấu trúc ARN.
  D. mang thông tin quy định cấu trúc nên nhiễm sắc thể.
  Câu 3: Trong trường hợp mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, các gen phân li độc lập và trội lặn hoàn toàn. Nếu F1 có 2 cặp gen dị hợp thì đời F2 sẽ có số loại kiểu gen và số loại kiểu hình lần lượt là
  A. 2 và 2. B. 9 và 4. C. 27 và 9. D. 4 và 9.
  Câu 4: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 (siêu xoắn) có đường kính
  A. 300 nm. B. 11 nm. C. 30 nm. D. 700 nm.
  Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của tính trạng do gen lặn ở vùng không tương đồng trên X quy định ?
  A.  Lai thuận và lại nghịch cho kết quả khác nhau.
  B.  Có hiện tượng di truyền chéo.
  C. Tính trạng lặn dễ biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY.
  D. Tính trạng lặn không biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XX.  
  Câu 6: Nhận xét nào sau đây không đúng về mức phản ứng?
  A. Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.
  B. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.
  C. Năng suất vật nuôi, cây trồng phụ thuộc chủ yếu vào mức phản ứng ít phụ thuộc vào môi trường.
  D. Mức phản ứng của một tính trạng do kiểu gen quy định.
  Câu 7: Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ luôn dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống.
  B. Tự thụ phấn qua các thế hệ làm tăng tần số alen lặn, giảm tần số các alen trội.
  C. Quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần chủng về các kiểu gen khác nhau.
  D. Quần thể tự thụ phấn thường đa dạng di truyền hơn quần thể giao phấn ngẫu nhiên.
  Câu 8: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây chỉ diễn ra khi môi trường không có lactôzơ?
  A. Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành. B. Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế.
  C. Các gen cấu trúc Z, Y, A liên tục phiên mã. D. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động.
  Câu 9: Ứng dụng nào sau đây không dựa trên cơ sở của kĩ thuật di truyền?
  (1) Tạo chủng vi khuẩn mang gen có khả năng phân hủy dầu mỏ để phân hủy các vết dầu loang trên biển.
  (2) Sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.
  (3) Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính penicilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu.
  (4) Tạo cây bông mang gen có khả năng kháng sâu hại.
  (5) Tạo ra nấm men có khả năng sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối.
  Số phương án đúng là
  A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
  Câu 10: Một trong những ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật là
  A. nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen.
  B. tạo ra các cây con có ưu thế lai cao hơn hẳn so với cây ban đầu.

  No_avatar

  cô cho em xin đáp án được không ạ

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng