Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  de tieng anh ma tran hk 2 lop 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thúy Vân
  Ngày gửi: 16h:15' 19-04-2017
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 1255
  Số lượt thích: 0 người
  HUNG NHUONG PRIMARY SCHOOL FINAL TEST
  Class: 5/..... School years: 2016-2017
  Full name:.......................................................... Subject: English –Course 5
  Date: ..../..../2017
  Time allotted : 35 minutes

  Marks
  Remark
  Supervisor
  1...................................................
  2..................................................
  Examniner
  ...................................................
  
  
  
  
  
  Part I: Listening: 2.5 marks
  Question 1: Listen and tick. There is an example: 1 marks.
  EX: you hear: How did you get to your hometown?
  By plane.
   
  A B C

  A B C 
  A B C. 

  A. B C 


  A B. C. 
  Question 2: Listen and draw the line. There is one example: (0.75 marks)
  
  
  
  
  
  
  
  Question 3. Listen and circle. There is one example: (0.75 marks)
  Ex: 0. Paul often plays ------------------------- at home.
  A. computer games B. badminton
  1. Where’s the museum?
  A. Opposite the post office. B. Opposite the park.
  2. Where’s the bookshop?
  A. It’s on your left. B. It’s on your right.
  3. Kate often goes--------------- .
  A. dancing B. shopping
  Part II: Reading: 2.5 marks
  Question 4: Read and match . There is one example. : 1 marks .
  A
  
  B
  
  What’s the matter with you?
  
  Orange juice.
  
  What do you do in your free time?
  
  Ok, I won’t.
  
  Don’t play with the knife!
  
  Sore throat.
  
  What would you like to drink?
  
  Go camping.
  
  
  1
  2
  3
  4
  
  
  
  
  
  
  
  Question 5: Full in each gap with a suitable word from the box: 0.75 marks . There is one example.
  summer
  matter
  egg
  chocolate
  winter
  
  What’s the matter with you?
  It’ll be cold and snowy in…………………………………………………. .
  I’d like a bar of …………………………………………. , please.
  What’s………………………………………….like in your country?
  Question 6: Read and circle the best answer: 0.75 marks . There is one example.
  My name is Akiko. I’m from Japan. I often go camping vith my family in my free time. We camp in the Cuc Phuong National Park. We go there by private car in the morning. My father likes fishing. My mother likes drawing. I usually go hiking in the forest because I like sports. We return home in the evening. We enjoy caping very much.
  What does your father like?
  Swimming B. fishing C. Hiking
  Where does Akiko go camping?
  Ho Chi Minh city B. Ha Noi C. Hue
  How can they go there?
  Bus B. Coat C. Car
  Does Akiko like camping?
  A, Yes, I do B. Yes, he does C. Yes, she does
  Part III: Writing: 2.5 marks
  Question 7: Look and complete: 1 marks. There is one example.  Ex: 0. I have a stomach ache.

  
  
  

  1. Where is the ……………………….?
  
  
  

  2.I ’d like to be a …………………..…..?
  
  
  

  3.They usually go…………………….. in the forest.
  
  
  

  4.The strory of …………………………is a famous of Vietnamese.
  
  
   Question 8: Reorder the words to make the sentences: 1.5 marks. There is one example.
  Ex: 1. What/ in / story ?/ happened / the /
  What happened in the story?
  be / cold /It’ll / and / stormy. /
  .......................................................................................................................
  many/ you / do/ eat / How / bananas/ everyday? /
  ......................................................................................................................
  weather / will / What / be / tomorrow? / the / like /
  ......................................................................................................................

  Good luck for you.
  Answer
  Part I: listening
  Question 1: Nghe và đánh dấu: 1 điểm
  How did you get to your hometown? By plane.
  What do you do in your free time, Mary? I often go swimming.
  Would you like
  No_avatarf

  Bạn có thể share file nghe được ko?

   

  No_avatar

  hayMỉm cười

  No_avatar

  ban co the share file dc k?

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng