Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ KTĐK MÔN TOÁN LỚP 3 THEO TT22 NẮM 16-17

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thanh Nga
  Ngày gửi: 22h:07' 19-04-2017
  Dung lượng: 47.5 KB
  Số lượt tải: 259
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT VĨNH TƯỜNG
  TRƯỜNG TH VÂN XUÂN
  Họ tên HS:…………………………….
  ...............................................................
  Lớp : ……........................................

  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 2
  Năm học: 2016 – 2017
  Môn : Toán – lớp 3
  ( Thời gian làm bài : 40 phút )
  Ngày kiểm tra: ................................

  
   Điểm
  Nhận xét của giáo viên:
  ..............................................................
  ..............................................................
  
  GV coi KT:...........................
  GV chấm KT:.......................

  
  
  Câu1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:
  a) Số liền sau của 39 999 là:
  A. 40 000            
  B. 40 998              
  C. 39 998              
  D. 40 100
  
   b) Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:
  A. 8 576
  B. 8 756
   C. 8 765
  D. 8 675
  
  Câu 2: Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:
        A. 36cm2                  B. 81cm                  C. 81cm2                        D. 36cm
  Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:
  A. 10 cm               B. 20cm                 C. 24 cm2                 D. 24 cm
  Câu 4: Đặt tính rồi tính:
  a) 3250 - 324

  .........................................
  .........................................
  .........................................
  c) 1 041 x 7
  .........................................
  .........................................
  .........................................
  
   b) 84 695 – 2 367 .
  ........................................
  .........................................
  .........................................
  d) 24 672 : 6
  .........................................
  .........................................
  .........................................
  
  Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:
  Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 6m 7cm = ...... cm là:
  67
  607 cm
  670
  607
  
  
  Câu 6. Tìm x:
  x – 357 = 4 236
  .......................................
  .......................................
  x : 7 = 4214
  ...........................................
  ...........................................
  
  
  Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thứ tự từ lớn đến bé là:
  ........................................................................................................................................
  Câu 8: Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa ?

  Bài giải
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8m, Chiều dài hơn chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét ?
  Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: .....................

  Câu 10 : Túi thứ nhất đựng được 18 kg gạo, túi thứ hai đựng được gấp 3 lần túi thứ nhất. Hỏi cả hai túi đựng được tất cả bao nhiêu kg gạo ?
  Giải:
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................

  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
  Kiểm tra định kì cuối học kì II
  Môn: Toán lớp 3

  Câu 1: 1 đ ( Mỗi phần tính đúng: 0.5 đ) đáp án phần a) A; b) C
  Câu 2: 1 đ ( Khoanh đúng kết quả: C )
  Câu 3: 1 đ ( Khoanh đúng kết quả: D)
  Câu 4: 1 đ ( Mỗi phần đặt tính và tính đúng: 0.25 đ)
  Câu 5: 1 đ ( Khoanh đúng kết quả: D)
  Câu 6: 1 đ ( Mỗi phần tính đúng: 0.5 đ)
  Câu 7: 1 đ ( Thứ tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002)
  Câu 8: 1 đ
  + Tính được quãng đường là: 4 215 : 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ
  + Tính được quãng đường còn phải sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ
  +Ghi đúng đáp số: 0.25 đ
  Câu 9: 1 đ
  + Ghi được kết quả đúng: Chu vi hình chữ nhật là: 58 m
  Câu 10: 1 đ
  Giải:

  Cách 1:
  +Túi thứ hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ
  +Cả hai túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ
  +Ghi đúng đáp số: 0.25 đ
  Ghi chú: Cách này là vận dụng được kiến thức song chưa sáng tạo.

  Cách 2:
  +Vì túi thứ hai đựng được gấp 3 lần túi thứ nhất, nên cả hai túi đựng được số gạo gấp 3 + 1 = 4 (lần) túi thứ nhất. 0.5 đ
  +Vậy cả hai túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ
  +Ghi đúng đáp số: 0.
   
  Gửi ý kiến