Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra dđđh con lắc lò xo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thủy Nguyễn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:44' 20-04-2017
Dung lượng: 449.5 KB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT BẮC NINH

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT 1
MÔN: VẬT LÝ 12
Thời gian làm bài: 40 phút;


(20 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132


Câu 1: Phương trình dao động điều hòa x=10sin(t+/2) có pha tại thời điểm t là
A: t+/2 B: t C: /2 D:0
Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường là g,độ giãn lò xo tại vị trí cân bằng là l . Chu kỳ con lắc lò xo là
A: 2  B: 2  C:  D
Câu 3:Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm,với tần số góc 10rad/s. Tìm tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng?
A:200cm/s B:1m/s C:0m/s D:5m/s
Câu 4 :Một con lắc lò xo treo vật m=100g,dao động điều hòa với chu kỳ 0.2s,chiều dài quỹ đạo là 8cm. Tìm cơ năng vật
A: 0,08mJ B:640mJ C:0.64 J D: 80 mJ
Câu 5:. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Nếu biên độ dao động tăng gấp đôi thì tần số dao động điều hòa của con lắc
A. tăng  lần. B. giảm 2 lần. C. không đổi. D. tăng 2 lần.
Câu 6: Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt -0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng
A. 0,25. B. 1,25. C. 0,50. D. 0,75.
Câu 7: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 5cos(4πt) cm; t: giây. Động năng biến thiên với chu kì là
A. 0,5 s B. 2,0 s. C. 0,25 s. D. 4,0 s.
Câu 8: Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, vận tốc biến thiên
A. cùng tần số và cùng pha với li độ. B. khác tần số và ngược pha với li độ.
C. khác tần số và sớm pha so với li độ. D. cùng tần số và sớm pha so với li độ.
Câu 9: Con lắc lò xo gồm quả cầu 0,04 kg, lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m. lấy π2 = 10. Con lắc này dao động điều hòa với tần số là
A. 0,4 Hz. B. 5,0 Hz. C. 2,5 Hz. D. 4 Hz.
Câu 9: Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?
A.Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
B.Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.
C.Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
D.Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.
Câu 10 : Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm, chu kì
T = 0,5 s. Biết khối lượng của vật nặng m = 250g, lấy . Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật có giá trị nào trong các giá trị dưới đây
A. 6,25N B. 0,8 N. C. 4 N. D. 8 N.
Câu 11 : Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn
A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
C. không đổi nhưng hướng thay đổi.
D. và hướng không đổi.
Câu 12: Một vận thực hiện đồng thời hai dao động có biên độ lần lượt là 6cm và 8cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau
A:3cm B:6cm C:12cm D:18cm
Câu 13: Khi một vật dao động
 
Gửi ý kiến