Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi GDCD 6 Hk 2 chuan 2015- 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Luận
  Ngày gửi: 08h:49' 21-04-2017
  Dung lượng: 35.0 KB
  Số lượt tải: 775
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
  TRƯỜNG PTDTBT TH-THCS LONG TÚC
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  NĂM HỌC: 2015 – 2016
  
  
  Môn: GDCD 6
  
  
  Cấp độ


  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Công dân nước CHXHCN Việt Nam
  Biết và điền nội dung vào chỗ trống cho thích hợp
  Phân biệt được trường hợp nào không phải là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  2
  1
  10
  
  1
  0.25
  2.5
  
  
  
  
  
  3
  1.25
  12.5
  
  Quyền và nghĩa vụ học tập
  Biết được theo quy định của pháp luật nước ta, độ tuổi nào có nghĩa vụ hoàn thành bậc Giáo dục Tiểu học
  
  
  
  
  Phân biệt và nối được những ý với quyền tương ứng
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  0.25
  2.5
  
  
  
  
  
  1
  0.25
  2.5
  
  2
  0.5
  5
  
  Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
  
  
  
  
  
  
  Phân biệt và nối được những ý với quyền tương ứng
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  
  
  
  
  1
  0.25
  2.5
  
  1
  0.25
  2.5
  
  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
  Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chổ ở
  - Phân biệt được khẳng định nào không đúng pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
  - Hiểu và nêu được những hành vi nào bị coi là vi phạm pháp luật về chổ ở của công dân
  
  Vận dụng kiến thức để xử lí được tình huống
  Phân biệt và nối được những ý với quyền tương ứng
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  1/2
  1.5
  15
  1
  0.25
  2.5
  1/2
  1.5
  15
  
  1/2
  1
  10
  1
  0.25
  2.5
  
  3.5
  4.5
  45
  
  Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
  Biết được hành vi xâm phạm quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
  Nêu được khái niệm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
  Hiểu và cho được ví dụ về hành vi xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tíncủa công dân
  
  Xử lí tình huống
  Phân biệt và nối được những ý với quyền tương ứng
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  0.25
  2.5
  1/2
  1
  10
  
  1/2
  1
  10
  
  1/2
  1
  10
  1
  0.25
  2.5
  
  3.5
  3.5
  35
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  5
  4
  40
  3
  3
  30
  1
  2
  20
  4
  1
  10
  13
  10
  100
  
  
  PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
  TRƯỜNG PTDTBT TH-THCS LONG TÚC
  KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2015-2016
  MÔN: GDCD 6
  
  
  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
  
  Đề chính thức
  Điểm 
  Nhận xét của giáo viên
  
  
  Họ và tên:.......................................................
  Lớp:................................................................

  
  
  
  
  A. TRẮC NGHIỆM. (3.0 điểm)
  I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (1.0 điểm)
  Câu 1. Khẳng định nào sau đây là không đúng pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
  a. Trong mọi trường hợp, không ai được xâm phạm đến thân thể của người khác.
  b. Việc bắt giam giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật.
  c. Người vi phạm pháp luật có thể bị bắt giam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  d. Công an bao giờ cũng có quyền bắt người.
  Câu 2. Trường hợp nào sau đây không phải là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
  a. Người
  No_avatarf

  đề cũng không khó lắmMỉm cườiCười nhăn răng

   
  Gửi ý kiến