Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi GDCD 7 Hk 2 chuan 2015- 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Luận
  Ngày gửi: 08h:49' 21-04-2017
  Dung lượng: 28.9 KB
  Số lượt tải: 722
  Số lượt thích: 0 người
  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016
  Môn: Công dân 7
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
  
  Nêu được môi trường là gì
  Phân tích được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người?
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  

  1
  10
  

  2
  20
  
  
  
  
  1
  3
  30
  
  Bảo vệ di sản văn hoá
  Biết được di sản văn hoá nào là di sản văn hoá phi vật thể
  Nêu được thế nào là di sản văn hoá
  Kể được tên 4 di sản văn hoá ở nước ta mà em biết?
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1
  0.25
  2.5

  1
  10
  

  1
  10
  
  
  
  
  2
  2.25
  22.5
  
  Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
  Biết được hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan
  
  
  Phân biệt được tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Cho ví dụ cụ thể.
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1
  0.25
  2.5
  
  
  
  
  1
  2
  20
  
  
  2
  2.25
  22.5
  
  Nhà nước CHXHCN Việt Nam
  Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1
  0.25
  2.5
  
  
  
  
  
  
  
  1
  0.25
  2.5
  
  Bộ máy nhà nước cấp cơ sở
  - Biết được bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm mấy cơ quan
  - Nêu được khái niệm Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn)
  
  
  
  
  Vận dụng kiến thức nối được các mục ở cột A sao cho tươngg ứng với các mục ở cột B
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  2
  1.25
  12.5
  
  
  
  
  
  1
  1
  10
  
  3
  2.25
  22.5
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ
  5
  2
  20

  1
  2
  20
  
  1
  3
  30
  
  1
  2
  20
  1
  1
  10
  
  9
  10
  100

  
    PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
  TRƯỜNG PTDTBT- TH THCS LONG TÚC
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  NĂM HỌC 2015-2016
  Môn: Công dân 7
  
   Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
  Họ và tên học sinh: ....................................................................................
  Lớp:..............................................................................................................
  Điểm

  Nhận xét của giáo viên
  
  


  
  
  
  A. Trắc nghiệm. (3.0 điểm)
  I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (1.0 điểm)
  Câu 1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm mấy cơ quan?
  a. 1 cơ quan b. 2 cơ quan c. 3 cơ quan d. 4 cơ quan
  Câu 2. Di sản văn hoá nào sau đây là di sản văn hoá phi vật thể?
  a. Cố đô Huế b. Thánh địa Mĩ Sơn.
  c. Phố cổ Hội An. d. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên
  Câu 3. Trong những hành vi sau đây hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan?
  a. Đi lễ nhà thờ.
  b. Đi chùa cầu nguyện
  c. Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao
  d. Thắp hương trên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà.
  Câu 4. Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?
  a. Ngày 2-7-1976 b. Ngày 2-9-1976
  c. Ngày 2-9-1945 d. Ngày 7-2-1976
  II. Em hãy nối các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B. (1.0 điểm)
  A – Việc cần giải quyết
  Nối
  B – Cơ quan
   
  Gửi ý kiến