Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi Lịch Sử 9 Hk 2 chuan 2015- 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Luận
  Ngày gửi: 08h:57' 21-04-2017
  Dung lượng: 39.5 KB
  Số lượt tải: 161
  Số lượt thích: 0 người


  PHÒNG GD &ĐT NAM TRÀ MY
  TRƯỜNG PTDTBT TH – THCS LONG TÚC
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  NĂM HỌC: 2015-2016
  MÔN: LỊCH SỬ 9
  
  
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Việt Nam trong những năm 1930- 1939
  - Biết được hội nghị hợp nhất Đảng diễn ra thời gian nào ?
  - Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930- 1931.
  
  - Hiểu được từ năm 1930, nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kì nào.
  - Hiểu được cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã tác động đến Việt Nam như thế nào.
  
  
  
  - Chứng minh được “Xô viết Nghệ - Tĩnh thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  2
  0.5
  5%
  1+1/2
  2.25
  22.5%
  
  1/2
  1
  10%
  4
  3.75
  37.5%
  
  
  Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám 1945

  - Biết được lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện tại đâu.
  - Đại hội Quốc dân được triệu tập tại đâu.
  - Biết được mục đích của Kế hoạch Rơ-ve là gì.
  - Hiểu được những giai cấp, tâng lớp nào không bị ảnh hưởng bởi chính sách bóc lộtcủa Pháp- Nhật.
  
  
  - Vận dụng kiến thức giải thích được vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật lại thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương.
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  3
  2.5
  25%
  1
  0.25
  2.5%
  1
  2
  20%
  
  5
  4.75
  47.5
  
  
  Việt Nam sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

  - Biết được để giải quyết nạn dốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh nào.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1
  0.25
  2.5
  
  
  
  1
  0.25
  2.5%
  
  
  Việt Nam từ cuối năm 1946- 1954

  - Biết được sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp cuộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh ở Đông Dương.
  - Mục đích của Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 5 – 1952 .
  
  - Hiểu được chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt.
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  2
  0.5
  5%
  1
  0.25
  2.5%
  
  
  3
  0.75
  7.5%
  
  
  Việt Nam từ năm 1954- 1975

  - Biết được Việt Nam hóa chiến tranh được tiến hành bằng phương tiện gì.
  
  - Hiểu được xương sống của chiến lược Chiến tranh đặc biệt.
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1
  0.25
  2.5%
  1
  0.25
  2.5%
  
  
  2
  0.5
  5%
  
  TS câu
  TS điểm
  Tỉ lệ
  9
  4
  40%
  4+1/2
  3
  30%
  1
  2
  20%
  1/2
  1
  10%
  15
  10
  100%
  
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓