Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  de thi th7 hk2 2016 -2017 moi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hiếu Nghĩa
  Ngày gửi: 17h:52' 21-04-2017
  Dung lượng: 137.0 KB
  Số lượt tải: 198
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT DUY XUYÊN MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I Năm 2016-2017
  TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Môn: Tin học - Lớp 7

  Cấp độ Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  Số điểm:
  10.0
  
  1. Chương trình bảng tình
  Biết chương trình bảng tính
  
  


  
  Số tiết:
  4
  10%

  Điểm:
  
  1

  

    Số câu:
  1
  
  Phân phối

  1,0

  1,0

  

  
  

  Số điểm:
  1,0
  
  2. Thực hiện tính toán trên trang tính
  Biết ô tính và thanh công thức
  Biết chuyển đổi từ toán học sang dạng toán Excel.
  


  
  Số tiết:
  4
  25%

  Điểm:
  
  2

  1
  
  
  


  Số câu:
  3
  
  Phân phối

  2,5

  0,5
  
  2,0
  
  


  Số điểm:
  2,5
  
  3. Sử dụng các hàm để tính toán
  Biết các hàm tính toán
  Biết dung hàm để tính toán
  
  Biết dùng hàm để xác định giá trị cao nhất giá trị thấp nhất
  
  
  Số tiết
  4
  30%
   Điểm
  
  1
  
  1
  
  
  
  1
  
  Số câu:
  3
  
  Phân phối
  
  3,0
  
  1,0
  
  1,0
  
  
  
  1,0
  
  3,0
  
  4. Thao tác với bảng tính
  Biết chèn thêm, xóa cột, Biết các bước sao chép nội dung ô tính.
  
  Biết thực hiện được các bước di chuyển dữ liệu, chèn thêm cột, xóa cột.
  
  
  
  
  
  Số tiết 4
  35%
    Điểm
  3
  
  
  
  1
  
  
  
  
  4
  
  Phân phối
  
  3,5
  
  1,5
  
  
  
  2,0
  
  
  
  3,5
  
  Số tiết:
  16
  100%
  Điểm
  Số câu:
  7
  Số câu:
  2
  Số câu:
  1
  Số câu:
  1
  Số câu:
  11
  
  Phân phối

  10,0
  Số điểm:
  4,0
  Số điểm:
  3,0
  Số điểm:
  2,0
  Số điểm:
  1,0
  Số điểm:
  10
  
  HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CM GIÁO VIÊN RA ĐỀ


  PHÒNG GD&ĐT DUY XUYÊN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
  TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Môn: Tin học - Lớp 7
  Thời gian làm bài : 45 phút
  I. Trắc nghiệm: (3điểm)
  1. Em hãy chọn một phương án đúng trong những phương án trả lời sau: (1 điểm)
  Câu 1. Giao của một hàng và một cột được gọi là?
  A. Dữ liệu B. Khối C. Ô D. Công thức
  Câu 2. Thành phần nào sau đây của trang tính cho biết nội dung của ô đang được chọn?
  A. Trang tính B. Hộp tên C.Khối D. Thanh công thức
  Câu 3. Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau:
  A. Insert / Rows B. Insert / Columns C. Table / Columns D. Table / Rows
  Câu 4. Muốn xóa cột em thực hiện:
  A. Chọn cột cần xóa nhấn phím Delete B. Chọn cột cần xóa, vào Edit chọn Delete C. Chọn cột cần xóa nhấn phím Enter D. Chọn cột cần xóa, vào Edit chọn Columns
  2. Điền các từ sau: bảng, phần mềm, biểu đồ, kí tự, tính toán vào khoảng trống cho thích hợp: (1 điểm)
  Câu 1. Chương trình bảng tính là......(1) ……được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng........(2) …., thực hiện các........(3) ……cũng như xây dựng các ........(4)…….minh họa cho các số liệu có trong bảng.
  3. Em hãy nối tên hàm phù hợp với ý nghĩa ở cột cho ở bên: (1 điểm)
  Ý nghĩa
  Tên hàm
  
  1. Hàm tính trung bình cộng
  a) Max
  
  2. Hàm tính
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng