Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ÔN TẬP HK2 THEO CHUYÊN ĐỀ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Tuyết Băng
  Ngày gửi: 18h:34' 21-04-2017
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 1650
  Số lượt thích: 5 người (Đổ Minh Phương, Đặng Thành Vĩnh, Bùi Thanh Hùng, ...)
  VẤN ĐỀ 1. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
  KIẾN THỨC CƠ BẢN
  Dấu nhị thức bậc nhất
  Định lí: Nhị thức f(x) = ax + b
  Bảng xét dấu:
  x
   +
  
  f(x) = ax +b
   Trái dấu a 0 cùng dấu a
  
  Dấu tam thức bậc hai
  Tam thức bậc hai: f(x) = ax2 + bx + c
   ()
  Kết luận
  x
   +
  
  f(x)
   Cùng dấu a
  
   a.f(x) > 0 
   (tam thức bậc hai có nghiệm kép)
  Kết luận
  x
   +
  
  f(x)
   cùng dấu a 0 cùng dấu a
  
   a.f(x) > 0 , 
   (Phương trình có hai nghiệm phân biệt
  x1 < x2)
  Kết luận
  x
   x1 x2 +
  
  f(x)
  cùng dấu a 0 trái dấu a 0cùng dấu a
  
   
   với S = (;x1)(x2;+)
  Bài toán 1: Giải bất phương trình: , .
  Phương pháp
  Đặt điều kiện f(x) có nghĩa (nếu có)
  Biến đổi đưa về tích hoặc thương của nhị thức bậc nhất hay tam thức bậc hai
  Tìm nghiệm của những nhị thức hay tam thức bậc hai.
  Bảng xét dấu
  Dựa vào bảng xét dấu kết luận nghiệm.
  BÀI TẬP
  Giải các bất phương trình sau
  1. 2. 3. 
  4. 5. 6. 
  7. 8. 9. 
  Bài toán 2: Giải hệ bất phương trình
  Phương pháp

  Giải từng bất phương trình
  Tập nghiệm của hệ là phần giao của các tập nghiệm của các bất phương trình.

  BÀI TẬP
  Giải hệ bất phương trình:
  1. 2. 3. 
  4. 5. 6. 
  Bài toán 3: Giải bất phương trình (1)
  Phương pháp

  (1)
  
  Giải hệ (2)

  BÀI TẬP
  Bài 3: Giải phương trình và bất phương trình sau
  1. 2. 3. 
  4. 5. 6. 
  7.(NC) 8. (NC) 9.
  Bài toán 4: Giải bất phương trình (1)
  Phương pháp

  (1) 
  Giải (2) và (3)
  Tập nghiệm của (1) là hợp của (2) và (3)

  BÀI TẬP
  Bài 4: Giải bất phương trình sau:
  1. 2. 3. 
  4. 5. 6. Bài Bài toán 5: Tìm m để phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm

  Phương pháp
  Tính hoặc Điều kiện để phương trình vô nghiệm 
  Giải (1) và (2)
  Giá trị của m là hợp của (1) và (2)

  BÀI TẬP
  Bài 5: Tìm m để phương trình vô nghiệm
  1. x2 – (2m+1)x + m2 +2 = 0 2. (m +1)x2 + (3m – 4)x + m – 11 =0
  3. mx2 – (m +1)x +m – 1= 0 4. (m + 2)x2 + 2x – m + 2 =0
  Bài toán 6: Tìm m để phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm
  Phương pháp
  Tính hoặc 
  Điều kiện để phương trình có nghiệm 
  Giải (1) và (2)
  Giá trị của m là hợp của (1) và (2)
  BÀI TẬP
  Bài 6: Tìm m để phương trình có nghiệm.
  1. x2 + (2m – 1)x – m = 0 2. x2 – 2mx – 4m + 5 = 0
  3. (m – 1)x2 – 2(m +1)x + m + 2 = 0 4. mx2 + (2 – 3m)x – 6 = 0
  Bài toán 7: Tìm m để phương trình ax2 + bx + c = 0 có hai nghiệm phân biệt
  Phương pháp

  Tính hoặc 
  Điều kiện để phương trình có 2 nghiệm pbiệt (*)
  Giải (*)
  Kết luận
  BÀI TẬP
  Bài 7: Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
  1. x2 + 2(m – 1)

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng