Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiểm tra kỳ II Toán 7 - 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Duy Trì
  Ngày gửi: 06h:24' 22-04-2017
  Dung lượng: 119.0 KB
  Số lượt tải: 1503
  Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  MÔN TOÁN - LỚP 7
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  Cấp độ
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
    Cộng
   
  

  
  
  Thấp
  Cao
  
  
  
  Chủ đề
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  
  Chủ đề 1: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai. Số thực
  Nắm vững các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
  Có kĩ năng làm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia nhanh

  Tìm được các giá trị x từ các hệ thức đơn giản


  Vận dụng được các quy tắc chuyển vế để tìm x

  
  
  Số câu hỏi
   1

  
  1
  
  1
  
  1
  4
  
  
  Số điểm
  0,25
  
  
  0,75
  
  0,75
  
  0,5
  2,25
  
  
  Tỉ lệ %
  2,5%

  
  7,5%
  
  7,5%
  
  5%
  22,5%
  
  
  Chủ đề 2: Số liệu thống kê
  
  
  
  Tính được STBC của dấu hiệu

  
  
  Số câu hỏi
  
  
  
  
  
  
  1
  
  1
  
  
  Số điểm
  
  
  
  
  
  
  0,25
  
  0,25
  
  
  Tỉ lệ %
  
  
  
  
  
  
  2,5%
  
  2,5%
  
  
  Chủ đề 3: Đơn thức. Đơn thức đồng dạng. Đa thức một biến
  Biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức
  Hiểu được thế nào là hai đơn thức

  Biết tìm bậc, các hệ số cao nhất, hệ số tự do. Biết cộng trừ đa thức theo cột
  Hiểu khái niệm nghiệm của đa thức
  
  
  
  Số câu hỏi
  1
  
  1
  
  1
  2
  
  3
  8
  
  
  Số điểm
  0,25
  
  0,25
  
  0,25
  1
  
  1,5
  3,25
  
  
  Tỉ lệ %
  2,5%
  
  2,5%
  
  2,5%
  10%
  
  15%
  32,5%
  
  
  Chủ đề 4: Tam giác cân. Định lí Pitago
  Biết vận dụng định lí Pi ta go để tính độ dài

  Biết chứng minh một tam giác là tam giác cân

  Kỹ năng vẽ hình viết giả thiết, kết luận 


  

  
  
  Số câu hỏi
  
  1
  
  1
  
  1
  
  
  3
  
  
  Số điểm
  
  0,75
  
  0,5
  
  0,5
  
  
  1,75
  
  
  Tỉ lệ %
  
  7,5%
  
  5%
  
  5%
  
  
  17,5%
  
  
  Chủ đề 5: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Đường trung tuyến, trung trực của tam giác
  Biết mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, tính chất của các đường trung tuyến, các đường trung trực trong tam giác
  Kỹ năng vẽ hình viết giả thiết, kết luận 

  Vận dụng tính chất ba đường trung tuyến của tam giác để chứng minh một đường thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng

  Vận dụng bất đẳng thức trong tam giác để chứng minh mối quan hệ giữa các đoạn thẳng

  
  
  
  Số câu hỏi
  3
  
  
  1
  
  1
  
  1
  6
  
  
  Só điểm
  0,75
  
  
  0,25
  
  0,75
  
  0,75
  2,5
  
  
  Tỉ lệ %
  7,5%
  
  
  2,5%
  
  7,5%
  
  7,5%
  25%
  
  
  Tổng số câu
   6
  4
    6


  22
  
  
  Tổng số điểm
   2
  1,75
   3,25
  3
  10
  
  
  Tỉ lệ %
   20%
  17,5%
   32,5%
  30%
   100%
  
  
  


  PHÒNG GD VÀ ĐT HƯNG HÀ
  TRƯỜNG THCS BÙI HỮU DIÊN
  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II
  NĂM HỌC 2016-2017
  MÔN: TOÁN 7
  Thời gian: 90phút(Không kể thời gian giao đề)
  
  Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
  Câu 1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5 là:
  A. 3xy
  B. 
  C. 
  D. 
  
  Câu 2) Giá trị của biểu thức
   
  Gửi ý kiến