Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề thi đại học số 16

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ hòa
Ngày gửi: 18h:30' 08-05-2017
Dung lượng: 908.5 KB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người

Đề số 016
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi có 05 trang)


Câu 1: Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng
A. Hàm số đồng biến trên 
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng 
D. Hàm số nghịch biến trên 
Câu 2: Cho hàm số Khẳng định nào sau đây sai
A. Giá trị cực đại của hàm số là 
B. Điểm cực đại của đồ thị thuộc trục tung.
C. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực tiểu, hai điểm cực đại.
D. Hàm số có 3 điểm cực trị.
Câu 3: Cho hàm số (1). Khẳng định nào sau đây là đúng
A. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số (1) có tiệm cận đứng là đường thẳng 
D. Đồ thị hàm số (1) có tiệm cận đứng là đường thẳng 
Câu 4: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có phương trình
A. B. C. D. 
Câu 5: Hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào

A. B. 
C. D. 
Câu 6: Đồ thị hàm số có điểm cực đại là
A. B. C. D. 
Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là
A. 2018 B. 2017 C. 2019 D. 2020
Câu 8: Giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên là
A. B. C. D. 
Câu 9: Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Khi đó giá trị của là
A. 0 B. C. 2 D. 
Câu 10: Đồ thị sau đây là của hàm số Với giá trị nào của thì phương trình có ba nghiệm phân biệt.
`
A. B. C. D. 
Câu 11: Cho hàm số có đồ thị các điểm và thuộc đồ thị có hoành độ thỏa mãn Đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là
A. B. C. D. 
Câu 12: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó
A. B. C. D.
Câu 13: Hàm số y = có tập xác định là
A. B. C. D.
Câu 14: Phương trình có nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 15: Cho logKhi đó biểu diễn theo và là
A. B. C. D. 
Câu 16: Đạo hàm của hàm số là
A. B. 
C. D. 
Câu 17: Bất phương trình có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 18: Cho là các số thực dương thỏa mãn Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. B. 
C. D. 4
Câu 19: Giá trị của để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn là
A. B. C. D. 
Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 21: Một người gửi tiết kiệm 500.000.000 đồng với lãi suất 8,4%/ năm (giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi và lãi hàng năm được nhập vào vốn). Hỏi sau ba năm thì người đó thu được số tiền là:
A. đồng. B. đồng. C. đồng. D. đồng.
Câu 22: Họ các nguyên hàm của hàm số là
A. B.
C. D.
Câu 23: Giá trị tích phân là
A. B. C. D. 1
Câu 24: Cho liên tục trên đoạn thỏa mãn
Khi đó
 
Gửi ý kiến