Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II CÔNG NGHỆ 8 - NĂM HỌC 2016_2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Đức Tuyến (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:06' 08-05-2017
Dung lượng: 98.0 KB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: CÔNG NGHỆ 8 Thời gian: 45 phút
CHỮ KÍ GIÁM THỊ

Họ và tên: …………………………… Lớp:… SBD:……… Số tờ:…..
Trường THCS Hoàng Tân
SỐ PHÁCH

Điểm

SỐ PHÁCH

Bằng số
Bằng chữ

ĐỀ BÀI
Câu 1(1 điểm): Nêu quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện? kể tên một số nhà máy nhiệt điện ở nước ta?
Câu 2(2 điểm): Nêu các biện pháp và qui tắc an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa?
Câu 3(2 điểm):
1. So sánh ưu nhược điểm của đèn sợi đốt với đèn huỳnh quang?
2. Giải thích các số liệu kỹ thuật ghi trên đồ dùng điện và thiết bị điện sau:
a. Bóng đèn LED: 220V - 15W
b. Cầu dao điện: 250V – 15A
Câu 4(2 điểm):
Tại sao chúng ta phải tiết kiệm điện năng? Tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho gia đình và xã hội và môi trường? Liên hệ với gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng?
Câu 5(3điểm): Một phòng học gồm 3 quạt trần mỗi quạt công suất 80W; 4 bóng đèn LED mỗi bóng 15W; thời gian sử dụng quạt trần và bóng đèn mỗi ngày là 3,5 giờ. Hãy tính tiền điện phải trả trong một tháng của phòng học trên.(Biết tháng 30 ngày và giá 1KWh điện là 1450 đồng).
BÀI LÀM

KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO ĐÂY


UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016-2017
Môn: CÔNG NGHỆ 8

 Cấp độ

Tên chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Chủ đề 1.
Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Trình bày được quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện, thủy điện. Lên hệ cho ví dụ một số nhà máy điện ở nước ta.1 câu
1 điểm
10%


1 câu
1 điểm
10%

Chủ đề 1.
An toàn điện

Hiểu và trình bày được các biện pháp và quy tắc an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa.1 câu
2 điểm
20%


1 câu
2điểm
20%

Chủ đề 2:
Đồ dùng điện gia đình

Hiểu được ưu, nhược điểm của mỗi loại đèn để chọn hợp lý đèn chiếu sáng. Giải thích được số liệu kỹ thuật ghi trên đồ dùng điện.


1 câu
2 điểm
20%1 câu
2 điểm
20%
Chủ đề 3
Sử dụng hợp lý điện năng


Liên hệ và có biện pháp tiết kiệm điện năng cụ thể ở gia đình .
Tính được điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong gia đình.
2 câu
5 điểm
50%
1câu
2 điểm
20%
1 câu
3 điểm
30%


Tổng
2 câu
3 điểm
30%
1câu
2 điểm
20%
2câu
5 điểm
50%
5 câu
10 điểm
100%

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016-2017
Môn: CÔNG NGHỆ 8
( Hướng dẫn gồm 05 câu, 02 trang)


Câu 1:(1 điểm) Nêu quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện? kể tên một số nhà máy nhiệt điện ở nước ta?
Nêu được quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện – 0,5 điểm
Liên hệ kể tên được 2 nhà máy nhiệt điện trở lên cho 0,5 điểm
Câu 2:(2 điểm) Nêu các biện pháp và qui tắc an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa?
Nêu được biện pháp và quy tắc an toàn khi sử dụng điện – 1 điểm
 
Gửi ý kiến