Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ THI CN8 HKI PTNL

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Hồng Thúy
  Ngày gửi: 17h:10' 17-05-2017
  Dung lượng: 840.5 KB
  Số lượt tải: 48
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
  MÔN : CÔNG NGHỆ 8 (Đề 1)
  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
   Cấp độ thấp
   Cấp độ cao
  
  
  Chủ đề1
  Vẽ kĩ thuật
  1.Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.
  2. Hiểu được trình tự đọc một số bản vẽ đã được học.
  3. Vận dụng làm bài tập về quy ước ren.
  
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm.
  Tỉ lệ
  Câu 1

  20%
  Câu 2

  20%
  Câu 3

  10%
  
  3 câu
  5 đ
  50%
  
  Chủ đề 2
  Cơ khí
  4. Học sinh nêu được khái niệm chi tiết máy
  5. Học sinh hiểu được một số phương pháp hàn.
  6. Giải thích được nguyên nhân dùng các loại mối ghép
  7. Tính được tỉ số truyền chuyển động i.

  8. Nhận ra đặc điểm của tỉ số truyền i.
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  Tỉ lệ
  Câu 4

  10%
  Câu 5

  10%
  Câu 6: 1đ
  Câu 7a: 1 đ
  20%
  Câu 7b

  10%
  4 câu
  5 đ
  50%
  
  Tổng cộng:
  
  3 điểm
  30%
  
  3 điểm
  30%
  
  3 điểm
  30%
  1 điểm
  10%
  7 câu
  10 điểm
  100%
  
  
  GVBM Tổ trưởng chuyên môn BGH  Đinh Thị Hồng Thúy Lê Ngọc Châu Phan Đức Cường
  Phòng GD& ĐT Châu Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trường THCS Thái Bình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 -2017
  MÔN : CÔNG NGHỆ 8 (Đề 1)
  Câu 1:(2đ) Nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất?
  Câu 2:(2đ) Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp?
  Câu 3:(1đ) Xem xét các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren lỗ. Hình nào vẽ đúng?
  Hình chiếu
  Đúng
  
  Đứng
  
  
  Cạnh
  
  
   
  Câu 4:(1đ) Nêu khái niệm chi tiết máy?
  Câu 5:(1đ) Thế nào là hàn áp lực?
  Câu 6:(1đ)Tại sao người ta không hàn quai soong (nồi) vào soong mà phải tán đinh?
  Câu7: Đĩa xích của xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 20 răng.
  a) Tính tỉ số truyền i (1đ)
  b) Chi tiết nào quay nhanh hơn, nhanh hơn mấy lần? (1đ)

  GVBM Tổ trưởng chuyên môn BGH  Đinh Thị Hồng Thúy Lê Ngọc Châu Phan Đức Cường  

  ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
  Câu hỏi
  Nội dung
  Biểu điểm
  
  Câu 1
  - Bản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong kỹ thuật, trong sản xuất.
  - Bản vẽ kĩ thuật phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, và đầy đủ các thông tin cần thiết khác như kích thước, vật liệu, yêu cầu kĩ thuật. . . Các thông tin này được trình bày theo các quy tắc thống nhất.
  2đ
  
  Câu 2
  1)Khung tên:
  2)Bảng kê
  3)Hình biểu diễn
  4)Kích thước
  5)Phân tích chi tiết
  6)Tổng hợp
  2đ
  
  Câu 3
  Hình chiếu
  Đúng
  
  Đứng
  c
  
  Cạnh
  f
  
  
  1đ
  
  Câu 4
  - Là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.
  1 đ
  
  Câu 5
  -Hàn áp lực: Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo, sau đó dùng lực ép chúng dính lại với nhau
  1 đ

  
  Câu 6
  - Vì nhôm khó hàn và mối ghép đinh tán sẽ đảm bảo chịu được lực lớn, mối ghép đơn giản, khi hỏng dễ thay
  1 đ
  
  Câu 7:
  a)Tỉ số truyền i: i = 
  b) Ta có i = = 3 ( n2 = 3. n1. Vậy đĩa líp quay nhanh hơn 3 lần.
  1đ  
  Tổng cộng
  
  10 đ
  
  
  GVBM Tổ trưởng chuyên môn BGH  Đinh Thị Hồng Thúy Lê Ngọc Châu Phan Đức Cường


   
  Gửi ý kiến