Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi minh họa lần 3 2017 - Bộ GD&ĐT - - File word có lời giải

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: vũ hùng
  Ngày gửi: 23h:39' 19-05-2017
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 746
  Số lượt thích: 0 người
  LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2017
  ĐỀ THAM KHẢO BỘ GIÁO DỤC LẦN 3 - Thời gian làm bài: 90 phút
  Câu 1: Cho hàm số có đồ thị Tìm giao điểm của và trục hoành.
  A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
  Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số 
  A. B. C. D. 
  Câu 3: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 
  A. B. C. D. 
  Câu 4: Kí hiệu a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức Tìm a, b.
  A. B. C. D. 
  Câu 5: Tính mô đun của số phức z biết 
  A. B. C. D. 
  Câu 6: Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây đúng?
  A. Hàm số nghịch biến trên B. Hàm số đồng biến trên 
  C. Hàm số đồng biến trên D. Hàm số nghịch biến trên 
  Câu 7: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  
  A. B. C. D. 
  Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu 
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng 
  A. B. C. D. 
  Câu 10: Tìm nguyên hàm của hàm số 
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 11: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?
  
  
  
  
  0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  0
  
  
  A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
  Câu 12: Tính giá trị của biểu thức 
  A. B. C. D. 
  Câu 13: Cho a là số thực dương, và Mệnh đề nào dưới đây đúng?
  A. B. C. D. 
  Câu 14: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng 
  A. B. C. D. 
  Câu 15: Cho hàm số Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số Tìm đồ thị đó.
  A. B. C. D. 
  
  A. B. C. D. 
  Câu 22: Tìm tập nghiệm S của phương trình 
  A. B. C. D. 
  Câu 23: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
  
  A. B. C. D. 
  Câu 24: Tính tích phân bằng cách đặt Mệnh đề nào dưới đây đúng?
  A. B. C. D. 
  Câu 25: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z (như hình vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức 2z?
  
  A. Điểm N. B. Điểm Q. C. Điểm E. D. Điểm P.
  Câu 26: Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường sinh của hình nón đã cho.
  A. B. C. D.
   
  Gửi ý kiến