Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi minh họa lần 3 2017 - Bộ GD&ĐT - - File word có lời giải

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: vũ hùng
  Ngày gửi: 23h:40' 19-05-2017
  Dung lượng: 516.0 KB
  Số lượt tải: 169
  Số lượt thích: 0 người
  Đề thi minh họa THPTQG môn Hóa Học năm 2017 - Bộ GD&ĐT - lần 3
  Câu 1: Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). Chất X là
  A. Na2SO4. B. NaNO3. C. Na2CO3. D. NaCl.
  Câu 2: Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?
  A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt.
  B. Quá trình quang hợp của cây xanh.
  C. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô.
  D. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò cao.
  Câu 3: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
  A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. NaAlO2. D. Al2O3.
  Câu 4: Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối?
  A. Al2O3. B. Fe3O4. C. CaO. D. Na2O.
  Câu 5: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
  A. Polisaccarit. B. Poli(vinyl clorua).
  C. Poli(etylen terephatalat). D. Nilon-6,6.
  Câu 6: Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu
  A. nâu đỏ. B. trắng. C. xanh thẫm. D. trắng xanh.
  Câu 7: Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là
  A. propyl propionat. B. metyl propionat. C. propyl fomat. D. metyl axetat.
  Câu 8: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?
  A. Etylamin. B. Anilin. C. Metylamin. D. Trimetylamin.
  Câu 9: Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là
  A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Al.
  Câu 10: Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch?
  A. Gly-Ala. B. Glyxin. C. Metylamin. D. Metyl fomat.
  Câu 11: Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,... Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là
  A. 80,0. B. 44,8. C. 64,8. D. 56,0.
  Câu 12: Kim loại crom tan được trong dung dịch
  A. HNO3 (đặc, nguội). B. H2SO4 (đặc, nguội). C. HCl (nóng). D. NaOH (loãng).
  Câu 13: Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là
  A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%.
  


  Câu 22: Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau:
  
  Thí nghiệm đó là
  A. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3.
  B. Cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đựng lá kim loại Cu.
  C. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn.
  D. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7.
  Câu 23: Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và 2,4 gam chất rắn. Giá trị của m là
  A. 8,0. B. 10,8. C. 8,4. D. 5,6.
  Câu 24: Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, thu được CO2,H2O và 0,672 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để tác dụng với m gam E cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là
  A. 45. B. 60 C. 15 D. 30
  Câu 25: Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không
   
  Gửi ý kiến