Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ KIÊM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC 2016-2017 (CÓ MA TRẬN MÔ TẢ +ĐÁP ÁN)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT THỚI LAI
  Người gửi: Nguyễn Đông Tà
  Ngày gửi: 09h:05' 20-05-2017
  Dung lượng: 537.0 KB
  Số lượt tải: 546
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Tấn Linh)
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  TRƯỜNG THPT THỚI LAI
  ----------------

  KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
  MÔN: TOÁN 10
  Thời gian làm bài:90 phút;
  (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

  
  A. MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 10 ( 2016- 2017)
  Chủ đề/chuẩn KTKN
  Cấp độ tư duy
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  VD thấp
  VD cao
  Cộng
  
  1. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất
  Biết tìm được tập nghiệm của bpt hoặc hệ bpt bậc nhất
  Câu 1
  
  
  
  1
  
  2. Nhị thức- bpt và hệ bpt bậc nhất 2 ẩn
  Biết xét dấu nhị thức , hiểu được điểm thuộc miền nghiệm của hệ bpt bậc nhất 2 ẩn
  Câu 2
  Câu 3
  
  
  2
  
  3. Tam thức bạc hai, bpt bậc hai
  Biết được định lí dấu tam thức bậc hai,hiểu và tìm được tập nghiệm của bpt bậc hai một ẩn, vận dụng định lí dấu tam thức để tìm giá trị tham số thỏa điều kiện cho trước
  Câu 4
  Câu 5
  Bài 1
  
  Câu 6

  3
  
  4. Thống kê
  Biết được số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu
  Câu 7
  
  
  
  1
  
  5. Góc và cung lượng giác
  Biết được dấu của các giá trị lượng giác
  Câu 8
  
  
  
  1
  
  6. Giá trị lượng giác của cung (góc) và cung (góc) liên quan đặc biệt
  Biết công thức lượng giác cơ bản, giá trị lượng giác của các cung(góc)liên quan đặc biệt và vận dụng được để tính giá trị biểu thức lượng giác
  Câu 9
  Câu 10
  
  Câu 11
  Bài 2b
  Bài 2a
  3
  
  7. Công thức lượng giác
  Biết và hiểu được các công thức lượng giác
  Câu 12
  Câu 13
  
  
  2
  
  8. Phương trình đường thẳng
  Biết các khái niệm vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương và viết được phương trình đường thẳng khi biết một số yếu tố
  Câu 14
  Câu 15
  Bài 3
  Câu 16
  3
  
  9. Phương trình đường tròn
  Biết khái niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn và tìm được tâm, bán kính của đường tròn cho trước
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Bài 4
  3
  
  10. Phương trình Elip
  Biết phương trình chính tắc và hình dạng của Elip
  Câu 20
  
  
  
  1
  
  Tổng
  10
  6
  2 + Bài 1,2b,3
  2 + Bài 4
  20
  
  
  B. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI
  Chủ đề
  Câu
  Mô tả
  
  1. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất
  1
  Nhận biết : tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất
  
  2. Nhị thức- bpt và hệ bpt bậc nhất 2 ẩn
  2
   Nhận biết :dấu của nhị thức
  
  
  3
  Thông hiểu: điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn
  
  3. Tam thức bậc hai, bpt bậc hai
  4
  Nhận biết: định lí dấu tam thức bậc hai
  
  
  5
  Thông hiểu : tìm tập nghiệm của bất phương trình bậc hai
  
  
  6
  Vận dụng cao: tìm điều kiện của tham số để bpt bậc hai nghiệm đúng với mọi 
  
  
  Bài 1
  Vận dụng:tìm tập nghiệm của bpt dạng tích, thương của nhị thức và tam thức
  
  4. Thống kê
  7
  Nhận biết: số trung bình cộng của mẫu số liệu
  
  5. Góc và cung lượng giác
  8
  Nhận biết: dấu của các giá trị lượng giác
  
  6. Giá trị lượng giác của cung (góc) và cung (góc) liên quan đặc biệt
  9
  Nhận biết:công thức lượng giác cơ bản
  
  
  10
  Thông hiểu: công thức cung(góc) liên quan đặc biệt
  
  
  11

  Vận dụng: tính giá trị biểu thức lượng giác khi cho trước một giá trị lượng giác
  
  
  Bài 2a
   Vận dụng cao: chứng minh đẳng thức lượng giác
  
  
  Bài 2b
  Vận dụng: tính 2 giá trị lượng giác khi biết trước 1 giá trị lượng giác
  
  7. Công thức lượng giác
  12
  Nhận biết : công thức cộng
  
  
  13
  Thông hiểu: công thức nhân đôi, công thức hạ bậc
  
  8. Phương trình đường thẳng
  14
  Nhận biết: VTCP của đường thẳng
  
  
  15
  Thông hiểu: viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm
  
  
  16
  Vận dụng cao: viết phương trình đường thẳng thỏa điều kiện cho trước
  
  
  Bài 3
   
  Gửi ý kiến