Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de kiem tra toan 7 chuong 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Tấn Sang
  Ngày gửi: 09h:25' 20-05-2017
  Dung lượng: 130.5 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày KT: 23/04/2013
  Tiết 68: KIỂM TRA CHƯƠNG 4 :ĐẠI SỐ 7
  (Thời gian: 45phút)
  
  
  I.Mục tiêu
  Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, tìm giải pháp giúp học sinh tiến bộ và đạt được mục tiêu học tập.
  1. Kiến thức: HS hiểu các khái niệm ; biểu thức đại số, đơn thức, đơn thức đồng dạng, bậc của đơn thức một biến, đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của đa thức một biến, khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
  2. Kỹ năng: HS biết cách tính giá trị của biểu thức đại số. Biết cách xác định bậc của một đơn thức, biết nhóm các đơn thức đồng dạng, biết nhân hai đơn thức. Biết làm các phép cộng và trừ các đơn thức đồng dạng. Biết cách thu gọn đa thức, xác định bậc của đa thức. Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo lũy thừa giảm dần ( hoặc tăng dần) của biến. Biết tìm nghiệm của đa thức một biến.
  3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực, độc lập làm bài.
  II.HìNH THứC KIểM TRA
  - Đề tự luận
  - Kiểm tra trên lớp
  III. MA TRậN Đề KIểM TRA:

  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Giá trị biểu thức đại số.  
  
  Biết tính giá trị của một biểu thức đại số tại các biến cho trước
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  2
  1,5
  2
  1,5 điểm
  =15%
  
  2. Đơn thức.


  Biết nhóm các đơn thức đồng dạng

  .Biết nhân hai đơn thức và tìm phần biến phần hệ số của đơn thức tích vừa thu được
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  1,5
  2
  1,5
  
  
  3
  3,0 điểm
  = 30%
  
  3. Đa thức.


  
  Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức theo luỹ thừa giảm dần ( hoặc tăng dần) của biến.
  Biết thu gọn đa thức, cộng và trừ đa thức
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  1
  1,5
  1
  2,0
  
  2
  3,5 điểm
  = 35%
  
  4. Nghiệm của đa thức
  
  
  Biết tìm nghiệm của đa thức bậc nhất
  Biết tìm nghiệm của đa thức bậc hai
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  1
  1,0
  1
  1,0
  2
  2,0 điểm
  = 20%
  
  Tổngsố câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  1,5
  15%
  3
  3,0
  30%

  5
  5,5
  55%

  9
  10 điểm
  100%
  
  

  IV. ĐỀ KIỂM TRA

  Bài 1. (1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
  a) tại x = 2
  b) tại x = -1; y = 2
  Bài 2. (1,0 điểm) Cho các đơn thức sau. Tìm và nhóm các đơn thức đồng dạng
  5x2y3 ; -5x3y2 ; 10x3y2 ;  ; x2y3 ;  ; -x2y2z
  Bài 3. (2,0 điểm) Tính tích các đơn thức sau và xác định phần hệ số, phần biến
  của đơn thức đó.
  a) và -
  b) và 
  Bài 4. (4,5 điểm) Cho các đa thức :
  P(x) = 5 + x3 – 2x + 4x3 + 3x2 – 10
  Q(x) = 4 – 5x3 + 2x2 – x3 + 6x + 11x3 – 8x
  a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến .
  b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) .
  c) Tìm nghiệm của đa thức P(x) – Q(x).

  Bài 5. (1,0 điểm) Cho hai đa thức f(x) = -3x2 + 2x + 1; g(x) = -3x2 – 2 + x
  Với giá trị nào của x thì f(x) = g(x) ?
  V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
   
  Gửi ý kiến