Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bảng tổng hợp hai mặt giáo dục

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Hiệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:36' 24-05-2017
  Dung lượng: 110.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AYUN PA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  "Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2017"
  BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2016-2017
  LỚP 9.1

  STT Họ và tên Giới tính Dân tộc ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC TBCM XLHL XLHK CP KP Danh Hiệu Xếp hạng
  Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật Tin học
  DH 1 Hồ Hồng Ánh Nữ Kinh 7.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.7 7.9 5.5 7.8 8.6 Đ Đ 9.0 7.2 K T 0 0 HSTT 24
  DH 2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ Kinh 6.0 6.3 5.7 7.2 6.5 8.1 7.9 6.4 8.3 9.1 Đ Đ 8.8 7.3 K T 0 0 HSTT 19
  DH 3 Đinh Hữu Giác Nam Kinh 9.6 8.9 7.3 8.0 5.8 8.1 8.2 7.4 8.0 9.6 Đ Đ 9.5 8.2 K T 0 0 HSTT 9
  DH 4 Lê Minh Hiếu Nam Kinh 7.9 6.8 6.2 6.5 5.5 7.6 7.1 5.6 8.0 9.3 Đ Đ 8.0 7.1 K T 0 0 HSTT 26
  DH 5 Nguyễn Thu Hoài Nữ Kinh 8.4 9.5 8.3 9.0 7.6 9.5 7.8 8.2 8.7 8.9 Đ Đ 9.2 8.6 G T 0 0 HSG 5
  DH 6 Trịnh Hộp Nam Kinh 5.2 4.0 5.1 5.0 4.2 5.0 5.9 4.3 5.9 8.2 Đ Đ 8.7 5.6 Tb K 0 0 38
  DH 7 Nguyễn Huỳnh Phạm Huy Nam Kinh 9.2 9.0 7.5 8.4 8.1 9.1 9.0 9.0 8.8 9.4 Đ Đ 9.1 8.8 G T 0 0 HSG 2
  DH 8 Đinh Dương Hưng Nam Kinh 6.9 6.5 5.4 6.6 6.5 8.0 8.2 7.4 8.4 8.9 Đ Đ 8.1 7.4 K T 0 0 HSTT 16
  DH 9 Lê Trần Lan Hương Nam Kinh 8.9 8.2 8.0 8.6 7.3 8.7 8.3 9.0 8.4 8.7 Đ Đ 9.9 8.5 G T 0 0 HSG 7
  DH 10 Trần Huỳnh Lê Khanh Nữ Kinh 8.6 7.9 7.6 7.9 6.5 8.0 7.7 6.7 8.9 8.7 Đ Đ 9.4 8.0 G T 0 0 HSG 10
  DH 11 Hoàng Nguyễn Đức Khương Nam Kinh 8.2 7.4 6.7 6.3 5.3 6.5 7.6 7.3 7.8 8.5 Đ Đ 9.0 7.3 K T 0 0 HSTT 19
  DH 12 Lê Hoàng Tuấn Lâm Nam Kinh 5.7 5.2 4.7 4.6 5.6 6.0 7.0 5.6 6.9 8.4 Đ Đ 7.3 6.1 Tb T 0 0 31
  DH 13 Nguyễn Gia Lâm Nam Kinh 7.5 6.3 5.9 6.5 5.4 7.3 7.7 5.8 7.5 8.4 Đ Đ 7.2 6.9 K T 0 0 HSTT 27
  DH 14 Võ Hữu Nghĩa Nam Kinh 8.4 7.3 7.1 7.4 6.1 7.9 7.3 7.0 7.7 9.2 Đ Đ 9.4 7.7 K T 0 0 HSTT 13
  DH 15 Huỳnh Như Quỳnh Nhung Nữ Kinh 7.0 5.2 6.4 7.7 6.3 8.3 7.6 6.9 7.9 8.4 Đ Đ 8.2 7.3 K T 0 0 HSTT 19
  DH 16 Nguyễn Tuấn Phong Nam Kinh 8.9 8.6 7.3 8.2 6.1 8.2 7.8 6.7 8.2 8.9 Đ Đ 8.4 7.9 K T 0 0 HSTT 12
  DH 17 Lê Hà Mỹ Phương Nữ Kinh 8.2 6.3 6.7 6.9 5.4 8.5 8.5 7.4 7.6 8.6 Đ Đ 9.4 7.6 K T 0 0 HSTT 14
  DH 18 Phạm Thùy Phương Nữ Kinh 5.7 5.3 6.5 6.0 5.4 6.2 6.5 4.5 7.4 8.4 Đ Đ 7.8 6.3 Tb T 0 0 30
  DH 19 Trần Thành Sơn Nam Kinh 5.0 5.1 3.5 4.1 4.3 5.1 5.7 6.0 6.7 8.2 Đ Đ 5.6 5.4 Tb K 0 0 39
  DH 20 Đinh Thị Hiếu Tánh Nữ Kinh 8.7 8.2 9.5 8.1 6.5 8.5 7.7 7.6 8.1 8.3 Đ Đ 9.6 8.3 G T 0 0 HSG 8
  DH 21 Tăng Thị Thanh Tâm Nữ Kinh 6.9 4.6 4.8 5.8 5.2 7.2 6.8 5.3 7.5 9.1 Đ Đ 7.9 6.5 Tb T 0 0 29
  DH 22 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ Kinh 8.5 7.4 6.0 8.4 6.4 8.7 8.2 8.2 8.5 8.9 Đ Đ 8.8 8.0 K T 0 0 HSTT 10
  DH 23 Lê Minh Thành Nam Kinh 9.8 9.8 9.7 8.0 6.9 9.1 8.6 7.6 8.5 9.3 Đ Đ 9.4 8.8 G T 0 0 HSG 2
  DH 24 Hoàng Thị Thanh Thảo Nữ Kinh 6.6 6.2 6.3 7.1 6.2 8.2 7.8 5.9 8.4 8.9 Đ Đ 8.5 7.3 K T 0 0 HSTT 19
  DH 25 Nguyễn Thị Thanh Thương Nữ Kinh 9.3 7.9 8.7 9.0 7.2 9.4 8.7 7.0 8.5 9.3 Đ Đ 9.6 8.6 G T 0 0 HSG 5
  DH 26 Phạm Trần Thủy Tiên Nữ Kinh 7.1 6.5 5.4 6.8 5.1 7.2 7.8 7.2 7.8 8.8 Đ Đ 9.1 7.2 K T 0 0 HSTT 24
  DH 27 Đặng Trung Tín Nam Kinh 5.1 5.0 3.5 5.2 4.3 6.0 6.7 5.7 7.7 8.0 Đ Đ 7.4 5.9 Tb K 0 0 34
  DH 28 Mã Văn Toàn Nam Kinh 5.1 4.0 4.4 4.5 4.8 6.2 6.9 4.5 7.8 8.0 Đ Đ 7.2 5.8 Tb K 0 0 35
  DH 29 Nguyễn Ksor Thùy Trang Nữ Gia Rai 7.3 5.7 5.8 7.6 6.3 9.1 8.2 5.7 7.9 9.1 Đ Đ 8.9 7.4 K T 0 0 HSTT 16
  DH 30 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ Kinh 8.4 6.0 6.0 7.9 6.5 8.5 7.6 7.0 8.1 8.6 Đ Đ 8.5 7.6 K T 0 0 HSTT 14
  DH 31 Ngô Đoàn Trọng Nam Kinh 5.2 5.1 5.2 7.3 5.3 7.7 6.8 4.9 7.4 8.7 Đ Đ 8.5 6.6 Tb T 0 0 28
  DH 32 Bùi xuân Trường Nam Kinh 6.3 5.6 4.3 4.3 3.9 5.5 6.8 5.6 6.3 8.4 Đ Đ 6.8 5.8 Tb T 0 0 35
  DH 33 Nguyễn Huy Tuân Nam Kinh 6.5 4.7 4.5 5.6 4.5 5.6 6.4 5.7 7.2 7.7 Đ Đ 7.3 6.0 Tb K 0 0 32
  DH 34 Nay H` Uyên Nữ Gia Rai 6.8 6.5 5.9 7.6 6.1 8.1 8.4 5.5 7.9 8.9 Đ Đ 8.6 7.3 K T 0 0 HSTT 19
  DH 35 Trần Lê Hạnh Uyên Nữ Kinh 8.9 8.2 8.7 8.5 6.7 9.1 8.7 8.9 8.6 9.5 Đ Đ 9.4 8.7 G T 0 0 HSG 4
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓