Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐE KIEM TRA 1 TIET

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Lắm
Ngày gửi: 22h:41' 05-06-2017
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 533
Số lượt thích: 1 người (Tống Trần Tuyển)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CN 8 (HK1)

Cấp độ

Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật-Hình cắt
Khái niệm hình cắt


Kí hiệu , công dụng của hình cắt


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
Số câu:1
Số điểm:0,25


Số câu:1
Số điểm:2
Số câu:2
Điểm=2.25 22.5%

Bản vẽ chi tiết

Trình bày các bước đọc bản vẽ chi tiết
Phân tích nội dung bản vẽ chi tiếtSố câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %

Số câu:1
Số điểm:1
Số câu:1
Số điểm:0.25

Số câu:2
Điểm=1.25 12.5%

Biểu diễn ren
Nhận dạng kí hiệu ren trên bản vẽ kĩ thuật
Vẽ ren đúng qui định
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
Số câu:1
Số điểm:0.25
Số câu:1
Số điểm:1


Số câu:2
Điểm=1.25 12.5%

Bản vẽ lắp
Trình tự đọc bản vẽ lắp

Đọc được bản vẽ lắp
.


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
Số câu:1
Số điểm:0,25

Số câu:1
Số điểm:0.5

Số câu:2
Điểm= 0.75
7.5%


Bản vẽ nhà
Kí hiệu bản vẽ nhà


Phân tích nội dung bản vẽ nhà
Đọc được bản vẽ nhà


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
Số câu:1
Số điểm:0.25

Số câu:1
Số điểm:0,25
Số câu:1
Số điểm:3
Số câu:3
Điểm= 3.5 35%

Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
Lập qui trình chế tạo sản phẩm cơ khí

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
Số câu:1
Số điểm:1Số câu:1
Điểm= 1.0 10%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:5
Số điểm:2
20%
Số câu:4
Số điểm:3
30%
Số câu:3
Số điểm:5
50%
Số câu:12
Điểm=10
Trường THCS Nhuận Phú Tân KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 8 Môn: Công Nghệ 8
Họ và tên:………………………..

Điểm
Lời phê

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3Đ)

I (1.5đ). Khoanh vào các chữ A, B, C… trong những câu sau em cho là đúng:
Câu 1. Nội dung nào dưới đây chỉ được thể hiện riêng trên bản vẽ lắp mà các bản vẽ khác không có ?
A. Khung tên; B. Kích thước;
C. Bảng kệ; D. Yêu cầu kĩ thuật.
Câu 2. Kí hiệu sau đây có ý nghĩa gì ?

A. Cửa đi một cánh; B. Cửa đi đơn hai cánh;
C. Cửa sổ kép; D. Cửa sổ đơn.
Câu 3. Trong nội dung của bản vẽ nhà, hình biểu diễn quan trọng nhất là:
A. Mặt cắt; B. Mặt bằng;
C. Mặt đứng; D. Mặt bên trái.
Câu 4. Theo quy ước vẽ ren, đối với ren bị che khuất: các đường đỉnh ren, chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng:
A. Nét liền đậm; B. Nét gạch gạch;
C. Nét liền mảnh; D. Nét đứt.
Câu 5. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:
A. Trước mặt
 
Gửi ý kiến