Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÂU 5 VÀO 10 HÀ NỘI NĂM 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Tuân
Ngày gửi: 18h:23' 09-06-2017
Dung lượng: 46.6 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
Câu 5: Cho a , b , c làcácsốthựcthỏamãn, , vàab + bc + ca = 9 . TìmGTNN , GTLN của P = a2 + b2 + c2
Giải
Vì, , nên a , b , c làcácsốdương . Theo co – si ta có:
 ,  ,  . Do đó2P  . Dấubằngxảyrakhi a = b = c = 
Vậy GTNN của P = 9 khia = b = c =  0,25điểm
Vì, , nên
CMTT ta có , 
Do đó
Ta lạicóP = a2 + b2 + c2 = (a + b + c)2 – 2(ab + bc + ca) = (a + b + c)2 – 18
Do đó
Dấubằngxảyrakhi (a , b , c) là (1 ; 1 ; 4) vàcáchoánvịcủachúng
Vậy GTLN của P = 18 khi(a , b , c) là (1 ; 1 ; 4) vàcáchoánvịcủachúng0,25 điểm

 
Gửi ý kiến