Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • DE THI THU TUYEN SUNH VAO LOP 10 TIENG ANH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lưu Văn Hùng
  Ngày gửi: 15h:37' 19-06-2017
  Dung lượng: 763.4 KB
  Số lượt tải: 221
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
  THANH HÓA NĂM HỌC 2015 - 2016
  Môn thi: TIẾNG ANH
  Thời gian: 60 phút, không kể thời gian giao đề
  Ngày thi: 11/6/2015
  Đề thi có 02 trang, gồm 04 phần.
  ĐỀ B
  PHẦN A : NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
  I .Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại .
  1. A. eats B. gains C. signs D. sings
  2. A. tolerated B. needed C. collected D. looked
  II .Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại .
  1. A. knowledge B. mature C. scientist D. sudden
  2. A. answer B. begin C. refuse D.complain
  PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG ( 4.0 điểm )
  I . Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp để hoàn thành các câu sau .
  1. My father often ( stay ) ………….up late to watch soccer match everyday .
  2. Listen ! The crickets ( sing ) …………in our garden .
  3 .We ( go ) …………. to London city last year .
  4. If Peter had a lot of money , he ( travel ) …………………around the world .
  5 . My brother and I usually ( take ) ……………… to the citadal in our country .
  6. We (visit ) …………………that city last week.
  7. If Peter were rich , he (buy ) …………..a new house.
  8. I suggested that we (invite )……………the Browns to the party on Sunday.
  II.Chọn một từ đúng trong ngoặc để hòan thành câu sau.
  1.My father is a ……….. He works in a big Factory. (working/ worker )
  2.This is my brother.…………..is a journalist. (his/he )
  3.You know how to use the computer,…………..you ?(don’t /doesn’t )
  4……… don’t we go to the cinema tonight, Ba ? (What / why )
  5.Mr.Browns always drives ……….He sometimes has accidents.(careless/ carelessly )
  6.They always go fishing…………..…Sunday morning.(on /in )
  7. I am very …………….that people are spoiling their surroundings. (excited/exciting)
  8. Tet is the most………… Celebration of the year in Vietnam. (important/importace)
  PHẦN C. ĐỌC HIỂU (2.5 điểm )
  I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
  Solar energy is a long lasting source of energy, and it can (1)________almost anywhere. To generate solar energy, we only need solar cells and (2)________! Solar cells can easily be installed on house (3)________, so we don’t need any new space. Compared to other renewable sources, they also possess many advantages: wind and water power rely on turbines which (4)________noisy, expensive and which take up large space. Solar cells are totally silent and (5)________. As they have no moving parts, they require little maintenance and have a long lifetime.
  1. A. be used B. is used C. be using D. to be used
  2. A. the earth B. the planet C. the sun D. the moon
  3. A. yards B. roofs C. gardens D. doors
  4. A. is B. be C. are D. was
  5. A. polluted B. polluting C. non-polluted D. non-polluting


  II Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi dưới đây.
  Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015.
  1. What does most of our electric come from?
  -> ………………………………………………………………………
  2.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hỗ trợ kĩ thuật: (04) 62 930 536 | 0982 1248 99 | hotro@violet.vn | Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

  Liên hệ quảng cáo: (04) 66 745 632 | 0166 286 0000 | contact@bachkim.vn


  Nhấn ESC để đóng