Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi vào 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Tiến Hưng
  Ngày gửi: 15h:22' 22-06-2017
  Dung lượng: 37.4 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN KIẾN THUỴ
  TRƯỜNG THCS NGŨ ĐOAN

  KỲ THI THỬ VÀO 10 THPT - NĂM HỌC 2017-2018
  BÀI THI: TỔNG HỢP
  Thời gian làm bài: 60 phút ( không tính thời giao đề)
  
  Họ và tên ................................................
  Lớp .................. SBD ................................STT
  
  Mã đề thi : 01
  
  Chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi:
  Phần I. Khoa học tự nhiên:
  Câu 1: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun–Lenxơ?
  A. Q = I.R.t. B. Q = I².R².t. C. Q = I².R.t. D. Q = I.R².t.
  Câu 2: Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện
  A.tỉ lệ thuận với bình phương điện trở của dây. B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
  C. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
  D. tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
  Câu 3: Một bóng đèn loại 220V – 100W và một bếp điện loại 220V – 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế định mức, mỗi ngày trung bình đèn sử dụng 5 giờ, bếp sử dụng 2 giờ. Giá 1 KWh điện 1500 đồng. Tiền điện phải trả của 2 thiết bị trên trong 30 ngày là
  A. 495 000 đồng. B. 112 500 đồng. C. 115 500 đồng. D. 346 500 đồng.
  Câu 4: Trước một Thấu kính hội tụ, ta đặt vật AB sao cho AB nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Hãy cho biết tính chất ảnh cho bởi thấu kính:
  Là ảnh ảo, cùng chiều với vật. B.Là ảnh thật, cùng chiều với vật;
  C.Là ảnh ảo, ngược chiều với vật; D. Là ảnh thật, ngược chiều với vật;
  Câu 5: Người ta bố trí một hệ quang học như hình vẽ (hình 1) để xác định tiêu cự của thấu kính. Khi dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét trên màn, ta thấy
  OA = OA` = 16cm và AB = A`B`. Tiêu cự của thấu kính là
  A.12 cm. B. 8 cm. C. 4 cm. D. 3 cm.
  Câu 6: Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất bazơ ?
  A. NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2 B. HCl, KOH, KCl
  C. CaO, Mg(OH)2 , HCl D. CO2 , CuO, FeO
  Câu 7: Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa bột CuO, lắc nhẹ . Hiện tượng quan sát được là .
  A. Bột CuO màu đen bị hòa tan , tạo thành dung dịch màu đỏ .
  B. Xuất hiện chất rắn màu xanh. C. Bột CuO màu đen bị hòa tan , tạo thành dung dịch màu xanh .
  D. Bột CuO màu đen bị hòa tan , tạo thành dung dịch không màu .
  Câu 8: Chất khí làm mất màu dung dịch brom.
  . A. CH4. B. CO2 C. C2H4 D. C2H6
  Câu 9: Chỉ dùng thuốc thử nào để nhận biết hai dung dịch C2H5OH; CH3COOH:
  A. Quỳ tím. B. Na. C. Mg. D. NaCl.
  Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan ở điều kiện tiêu chuẩn . Thể tích khí cacbonic tạo ra ở đktc là: A. 44,8 lít B. 22,4 lít C.33,6 lít D. 11,2 lít
  Câu11. Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các biểu hiện quan hệ là
  A. cạnh tranh và ức chế. B. hỗ trợ và cạnh tranh. C. cạnh tranh và đối địch. D. hỗ trợ và đối địch.
  Câu12. Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn, thì tỉ lệ của thể dị hợp còn lại ở thế hệ con lai thứ hai (F2) là:
  A. 12,5% B. 25% C. 75% D. 50%
  Câu13. Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin là
  A. đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. B. đều được cấu tạo từ các nuclêôtit.
  C. đều được cấu tạo từ các axit amin. D. có kích thước và
   
  Gửi ý kiến