Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đức

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: đới thị vân anh
  Ngày gửi: 16h:55' 04-07-2017
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP
  9 + 2 = ...........
  9 + 3 = ...........
  9 + 4 = ...........
  9 + 5 = ...........
  9 + 6 = ...........
  9 + 7 = ...........
  9 + 8 = ...........
  9 + 9 = ...........
  8 + 3 = ...........
  8 + 4 = ...........
  8 + 5 = ...........
  8 + 6 = ...........
  8 + 7 = ...........
  8 + 8 = ...........
  7 + 4 = ...........
  7 + 5 = ...........
  7 + 6 = ...........
  7 + 7 = ...........


  6 + 5 = ...........
  6 + 6 = ...........
  
  Bài 1: Tính nhẩm:


  Bài 2: Đặt tính rồi tính
  14 + 5
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  63 + 6
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  34 + 3
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  71 + 8
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  
  27 + 3
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  16 + 5
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  16 + 8
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  79 + 7
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  
  57 + 16
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  36 + 45
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  28 + 17
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  49 + 39
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  
  
  
  

  65 + 35
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  

  76 + 24
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  

  81 + 19
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  

  43 + 57
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  
  49 + 68
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  43 + 77
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  34 + 97
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  56 + 48
  ................................
  ................................
  ................................
  ................................
  
  Bài 3: Trong hình bên:
  Có ............ tam giác
  Có ............ hình chữ nhật
  Có ............ hình vuông
  Có ............ tứ giác
  Bài 4: Trong hình bên:
  Có ............ tam giác
  Có ............ hình vuông
  Có ............ tứ giác
  Bài 5: Một nông trại có 57 con gà và 46 con vịt. Hỏi nông trại có bao nhiêu con gà và vịt ?
  Tóm tẳt:
  .................................
  .................................
  .................................
  Bài giải:
  ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................
  
  Bài 6: Một cửa hàng bán được 76 kg gạo nếp, số gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp 45 kg. Hỏi của hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo tẻ ?
  Tóm tẳt:
  ................................................................................
  ........................................
  Bài giải:
  .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
  
  Bài 7: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
  Tóm tắt:
  Lần đầu bán : 58kg gạo
  Lần sau bán : 39kg gạo
  Cả hai lần bán : ... kg gạo
  Bài giải:
  .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
  
  Bài 8: Tóm tắt bằng sơ đồ và giải bài toán sau: Trong đợt thu giấy loại. Lớp 2A thu được 19 kg. Lớp 2B thu được nhiều hơn lớp 2A là 6 kg. Hỏi lớp 2B thu được bao nhiêu kilôgam ?
  Tóm tắt

  Bài giải
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  
  
  Bài 9: Thực hiện phép tính:
  1 dm 9 cm + 9 cm
  = ..............................................................
  = ..............................................................
  17 kg + 6 kg + 8 kg
  = ..............................................................
  = ..............................................................
  19 kg + 9 kg - 13 kg
  = ..............................................................
  = ..............................................................
  56 kg - 13 kg + 18 kg
  = ..............................................................
  = ..............................................................
  
  Bài 10: Điền dấu “ > ; < ; =” vào chỗ trống:
  1 dm 8 cm ......... 9cm + 9cm
  19 dm + 8 dm ......... 27 dm + 10 dm
  
  29 dm + 6 dm ......... 17 dm + 16 dm
  2dm 5 cm ......... 25dm + 9dm
  
  
  Avatar

  hay qua

   
  Gửi ý kiến