Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Luyện hè Toán 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lưu Quang Điệp
  Ngày gửi: 09h:05' 06-07-2017
  Dung lượng: 618.5 KB
  Số lượt tải: 557
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 CUỐI NĂM.

  ĐỀ I: Ngày HT: …………………..
  Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
  1) + 2) 3) 
  
  Bài 2: Tìm x, biết: a) x + b) + c) 
  Bài 3: Một thùng đựng xăng có 45 lít xăng. Lần thứ nhất, người ta lấy đi 20% số xăng đó. Lần thứ hai, người ta tiếp tục lấy đi số xăng còn lại. Hỏi cuối cùng thùng xăng còn lại bao nhiêu lít xăng?
  Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho ; .
  Trong ba tia Ox, Ot, Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
  Tính số đo ?
  Tia Ot có là tia phân giác của không ? Vì sao?
  Bài 5: a) Xác định giá trị của n để phân số là số nguyên.
  b) Chứng tỏ rằng phân số sau là tối giản 
  ĐỀ II: Ngày HT: …………………..
  Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
  A = B = 
  Bài 2: Tìm x, biết:
  a) - 1 b) c) 
  Bài 3: Một cửa hang bán số vải trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán được số vải. Ngày thứ hai bán được số còn lại. Ngày thứ 3 bán nốt 48m . Tính số vải đã bán?
  Bài 4: Cho hai tia Oy và Ot cùng nằm trên nửa mặt bờ có bờ chứa tia Ox. Biết , .
  Tia Ot có nằm giữa hai tia Õx và Oy không? Vì sao?
  Tính số đo 
  Gọi tia Oz là tia đối của tia Ox. Tính số đo 
  Tia Oy có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
  Bài 5: a) Chứng tỏ rằng phân số sau là tối giản 
  b) Xác định giá trị của n để phân số là số nguyên


  ĐỀ III: Ngày HT: …………………..
  Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
  1) 2) 3) ; 
  Bài 2: Tìm x, biết:
  a) b) c) 
  Bài 3: Khối 6 của một trường có số HS đạt loại Giỏi, số HS đạt loại Khá, số HS đạt loại trung bình, còn lại là loại Yếu. Biết rằng tổng số HS đạt loại Giỏi và Khá là 100 em. Tính số HS Yếu?
  Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ; . Vẽ Om là phân giác của , On là phân giác của .
  1. Tính số đo của :; ?
  Tia Oy có là tia phân giác của không ? Vì sao?
  Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo của ?
  Bài 5: Cho A = ; B = . Trong hai số A và B, số nào lớn hơn?
  ĐỀ IV: Ngày HT: …………………..
  Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
  A = B = 
  Bài 2: Tìm x, biết:
  a) b) - c) 
  Bài 3: Một vòi nước chảy vào bể cạn trong 3 giờ. Giờ thứ nhất vòi chảy được 40% bể. Giờ thứ hai vòi chảy được bể. Giờ thứ ba vòi chảy được 1080 lít thì đầy bể. Tìm dung tích bể?
  Bài 4: Cho hai góc kề bù và với 
  Tính số đo 
  2. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD chứa tia BC vẽ .
  Tia BM có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
  Bài 5: a) Chứng tỏ rằng phân số sau là tối giản 
  b) Xác định giá trị của n để phân số là số tự nhiên
  Bài 6: Cho đoạn AB = 4cm.Vẽ hai cung tròn (A; 2cm) và (B; 3cm) cắt nhau tại C và D. Đường tròn tâm A và đường tròn tâm B cắt đoạn AB tại K và I.
  Tính CA, CB, DA, DB
  K có là trung điểm của AB không?
  Tính IK?
  ĐỀ V: Ngày HT: …………………..
  Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:
  A= B= S = .
  Bài 2: Tìm x, biết:
  a) b) 
   
  Gửi ý kiến