Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đáp án đề thi THPT môn Địa 2017 ( 1 file word )

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thà
  Ngày gửi: 18h:37' 06-07-2017
  Dung lượng: 9.0 KB
  Số lượt tải: 76
  Số lượt thích: 0 người

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  
  
  
  
  
  
  
  
  KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
  
  
  
  
  
  
  
  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu hỏi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Mã đề thi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  301
  302
  303
  304
  
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  316
  317
  318
  319
  320
  321
  322
  323
  324
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  41
  D
  B
  D
  A
  
  B
  A
  C
  B
  D
  A
  B
  D
  A
  B
  C
  C
  D
  B
  B
  B
  C
  B
  C
  A
  
  42
  B
  C
  A
  D
  
  C
  D
  B
  A
  D
  D
  B
  D
  D
  D
  A
  A
  D
  D
  D
  B
  B
  C
  B
  B
  
  43
  D
  A
  B
  C
  
  C
  D
  D
  D
  A
  B
  C
  B
  D
  C
  D
  A
  C
  D
  C
  D
  C
  A
  D
  B
  
  44
  A
  C
  C
  B
  
  D
  A
  D
  B
  D
  A
  C
  C
  B
  C
  A
  A
  A
  B
  D
  B
  B
  B
  B
  C
  
  45
  A
  B
  A
  D
  
  A
  D
  C
  C
  C
  B
  B
  A
  B
  B
  C
  D
  C
  B
  A
  A
  C
  C
  D
  D
  
  46
  D
  B
  D
  C
  
  C
  B
  A
  D
  B
  B
  B
  C
  A
  B
  D
  A
  D
  C
  B
  A
  A
  A
  B
  C
  
  47
  C
  B
  B
  C
  
  D
  A
  C
  B
  A
  A
  A
  B
  B
  A
  D
  B
  B
  C
  A
  D
  B
  A
  C
  D
  
  48
  D
  A
  C
  D
  
  A
  C
  A
  A
  A
  A
  A
  D
  B
  D
  A
  A
  D
  C
  C
  C
  B
  D
  D
  C
  
  49
  A
  A
  D
  B
  
  B
  A
  B
  A
  D
  D
  B
  A
  C
  C
  C
  C
  D
  A
  C
  C
  D
  A
  D
  B
  
  50
  D
  A
  D
  C
  
  C
  A
  B
  A
  A
  B
  B
  D
  C
  A
  D
  A
  C
  C
  B
  A
  B
  A
  A
  B
  
  51
  D
  B
  A
  B
  
  C
  C
  B
  B
  C
  A
  C
  B
  A
  A
  A
  D
  C
  A
  A
  A
  B
  D
  A
  B
  
  52
  C
  B
  D
  D
  
  A
  D
  D
  D
  A
  D
  A
  B
  D
  D
  D
  B
  C
  C
  C
  B
  C
  B
  B
  D
  
  53
  D
  D
  A
  A
  
  D
  C
  A
  A
  B
  D
  B
  C
  C
  C
  B
  D
  A
  D
  C
  D
  A
  D
  C
  D
  
  54
  A
  C
  D
  B
  
  C
  B
  B
  D
  C
  C
  C
  B
  C
  A
  B
  C
  C
  A
  D
  B
  D
  B
  A
  A
  
  55
  C
  C
  C
  A
  
  D
  C
  A
  B
  B
  D
  D
  C
  A
  A
  C
  A
  A
  B
  D
  D
  A
  C
  C
  B
  
  56
  A
  B
  B
  B
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓