Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KT 45 Este - cacbonhidrat có ĐA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Giang Gia Lam
Ngày gửi: 13h:22' 08-07-2017
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Minh Khôi)
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA VIẾT – MÔN HÓA HỌC – KHỐI 12
Họ & tên hs:……….………………………. Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề)
Lớp: ………… Năm học: 2016 – 2017.

Điểm toàn bài
Nhận xét của thầy (cô) giáo
Chữ kí GT1
…………………………………………………….
……..……………………………………………...
…………………………………………………….
Em hãy chọn phương án đúng theo các yêu cầu của các câu hỏi và tô kín các ô tròn tương ứng bằng bút chì vào trong bảng trả lời trắc nghiệm sau

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
1. ; / = 11. ; / = 21. ; / = 31. ; / =
2. ; / = 12. ; / = 22. ; / = 32. ; / =
3. ; / = 13. ; / = 23. ; / = 33. ; / =
4. ; / = 14. ; / = 24. ; / = 34. ; / =
5. ; / = 15. ; / = 25. ; / = 35. ; / =
6. ; / = 16. ; / = 26. ; / = 36. ; / =
7. ; / = 17. ; / = 27. ; / = 37. ; / =
8. ; / = 18. ; / = 28. ; / = 38. ; / =
9. ; / = 19. ; / = 29. ; / = 39. ; / =
10. ; / = 20. ; / = 30. ; / = 40. ; / =

Đề:

Câu 1: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của glucozơ?
A. Tráng gương, tráng phích.
B. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic.
C. Nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVC.
D. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực.
Câu 2: Saccarozơ và glucozơ đều có:
A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
B. phản ứng với dung dịch NaCl.
C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
Câu 3: Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit:
A. Saccarozơ B. Glucozơ C. Tinh bột D. Xenlulozơ
Câu 4: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây ?
A. Phản ứng lên men B. Tính chất poliancol
C. Tính chất của anđehit D. Tham gia phản ứng thuỷ phân
Câu 5: Tỷ khối hơi của một este so với không khí bằng 2,07 . CTPT của este là:
A. C4H8O2 B. C5H10O2 C. C3H6O2 D. C2H4O2
Câu 6: Cho ba dung dịch: tinh bột, glucozo, fructozo. Dùng chất nào sau đây để phân biệt ba dung dịch trên.
A. Khí O3 và HNO3/H2SO4 B. dd iot và dd brom
C. Cu(OH)2/NH3 và dd iot D. dd iot và HNO3/H2SO4
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đkc), thu được 1,8 gam H2O. Giá trị của m là:
A. 3,60. B. 3,15. C. 5,25. D. 6,20.
Câu 8: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất trong số các chất sau đây?
A. C4H9OH B. C6H5OH C. CH3COOC2H5 D. C3H7COOH
Câu 9: Dữ kiện nào sau đây chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit?
A. Glucozơ phản ứng với dung dịch CH3OH/HCl cho ete.
B. Glucozơ phản ứng với kim loại Na giải phóng H2.
C. Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao cho kết tủa đỏ gạch.
D. Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng cho dung dịch màu xanh lam.
Câu 10: Cho este X có các đặc điểm sau:
- Đốt cháy
 
Gửi ý kiến