Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GA 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Chung
Ngày gửi: 11h:25' 13-07-2017
Dung lượng: 940.4 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
Date of planning: October 25th, 2013th School: Tran Hung Dao
Week: 11 Teacher: Bui Thi Khanh
Period: 29

Unit 5
THINGS I DO
Lesson 5: C1
A. Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:
- Talk about some subjects at school.
- Use “have / don’t have” to talk about the school timetable.
B. Preparations: Pictures, poster
C. Procedure:
Warm up: Ask and answer about the time.
What time is it?
What time do you get up?
New lesson:
I. Presentation:
1. Pre teach vocabulary:
Students’ notes
1. New words:

- timetable (realia)
- English (n) ( picture )
- Math (n) ( picture )
- Literature (n) ( picture )
- History (n) ( picture )
- Geography (n) ( picture )
- Monday (n) (translation)
- timetable (n): thời khóa biểu
- English (n): môn tiếng Anh
- Math (n): môn Toán
- Literature (n): môn Văn
- History (n): môn Lịch sử
- Geography (n): môn Địa lý
- Monday (n) thứ hai

+ T models first.
+ Ss listen and repeat (chorally/ individually)
+ Ss copy down.


Checking voc: ROR


- Rub out a word in English and point to the Vietnamese translation, Ss read in English chorally when all the English words are rubbed out.
- Ss go to the board and write the English words again.


2. Presentation text:
- Ss listen to the text and then repeat sentence.
- Some Ss read the text in front of the class and take out the model sentences.


3. Model sentences:
2. Model sentences:

- What do we have today? + We have English.
- What does Ba have today? + He has English.
- What do we have today? + We have English.
- What does Ba have today? + He has English.

Concept check:


Meaning: How can you translate the sentences into Vietnamese?


+ Form:+ Form:


+ Use: Use for asking and answering about the school timetable.
+ Use: Dùng để hỏi đáp về thời khóa biểu hôm nay.

II. Practice:
3. Practice:

1. Word cue drill:- T prepares 5 cards with cue on them.
- T runs through the cards.
- T models the first cue.
- Ss work in pairs, make questions and answer.
- Open pairs – closed pairs.


a. English / 7.00 b. Math / 7.50
c. Literature / 8.40 d. History / 9.30
e. Geography / 10.30
* Answer keys:


a. What do we have today? We have English.
What time does it start? At seven o’clock
b. What do we have today? We have Math.
What time does it start? At seven fifty
c. What do we have today? We have Literature.
What time does it start? At eight forty
d. What do we have today? We have History.
What time does it start? At nine thirty
e. What do we have today? We have Geography.
What time does it start? At ten thirty
a. What do we have today? We have English.
What time does it start? At seven o’clock
b. What do we have today? We have Math.
What time does it start? At seven fifty
c. What do we have today? We have Literature.
What time does it start? At eight forty
d. What do we have today? We have History.
What time does it start? At nine thirty
e. What do we have today? We have Geography
What time does it start? At ten thirty

2. Picture cue drill:


- Run through the picture (4 pictures)
T asks -> whole class answer.
* Example exchanges:
- What do we have today?
We have English from 7.00 to 7.45.
- What do we have today?
We have Math from 7.50 to 8.35.
- What do we have today?
We have Literature from 8.40 to 9.25.
- What do we have today?
We have History from 9.35 to 10.10
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓