Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  giải giúp m các câu đồ thị dao động cơ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn văn chí
  Ngày gửi: 21h:54' 14-07-2017
  Dung lượng: 33.2 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  Hai vật tham gia hai dao động điều hoà cùng phương, cùng vị trí cân bằng với li độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai vật vào thời điểm t = 1,125s là:
  A. 0,86 cm. B. 1,41 cm.
  C. 0,7 cm. D. 1,0 cm.


  Cho hai đao động cùng phương x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2) (x tính bằng cm, t được tính bằng s). Đồ thị dao động tổng hợp x = x1 + x2 có dạng như hình vẽ. Cặp phương trình x1, x2 nào sau đây thõa mãn điều kiện trên
  A. x1 = 2
  2
  cos(πt -
  𝜋
  4) và x2 = 2
  2
  cos(πt +
  𝜋
  4)
  B. x1 = 2cos(πt -
  𝜋
  2) và x2 = 2cos(πt +
  𝜋
  2)
  C. x1 = 6cos(πt +
  𝜋
  2) và x2 = 2cos(πt -
  𝜋
  2)
  D. x1 = 4cos(πt -
  𝜋
  3) và x2 = 4cos(πt +
  𝜋
  3)

  Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì 2s. Gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng. Đồ thị phụ thuộc thời gian của các li độ được biểu diễn như hình vẽ. Biết t2 – t1 =
  2
  3 s. Biên độ dao động tổng hợp gần giá trị nào nhất sau đây?
  A. 2 cm B. 3,4 cm
  C. 7,5 cm D. 8 cm

   
  Gửi ý kiến