Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  hóa hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Chung
  Ngày gửi: 08h:24' 16-07-2017
  Dung lượng: 6.9 MB
  Số lượt tải: 77
  Số lượt thích: 1 người (Lê Văn Chung)
  SỞ GD ( ĐT
  TỈNH BẾN TRE
  THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

  (Đề thi có 40 câu / 4 trang)
  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017
  Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC
  Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


  
  
  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
  H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
  Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

  Câu 1: Oxit nào sau đây là oxit axit
  A. CrO B. Al2O3 C. CrO3 D. Fe2O3
  Câu 2: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ
  A. Ca B. Na C. Al D. Fe
  Câu 3: Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong glucozơ là
  A. 44,44% B. 53,33% C. 51,46% D. 49,38%
  Câu 4: Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo
  A. tơ olon B. tơ tằm C. tơ visco D. tơ nilon-6,6
  Câu 5: Nhiệt phân hiđroxit Fe (II) trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được
  A. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3 D. Fe
  Câu 6: Phản ứng nào sau đây là sai
  A. Cr(OH)3 + NaOH NaCrO2 + 2H2O
  B. 3Zn + 2CrCl3 3ZnCl2 + 2Cr
  C. 2Cr + 3Cl2 2CrCl3
  D. 2Na2CrO4 + H2SO4 Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O
  Câu 7: Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng được với chất nào sau đây
  A. NaOH B. Br2 C. HCl D. HCOOH
  Câu 8: Trường hợp nào sau đây tạo sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic
  A. HCOOCH=CH-CH3 + NaOH B. HCOOC(CH3)=CH2 + NaOH 
  C. CH2=C(CH3)COOH + NaOH D. HCOOCH2CH=CH2 + NaOH 
  Câu 9: Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nào dưới đây
  A. Điện phân nóng chảy AlCl3. B. Điện phân dung dịch AlCl3.
  C. Cho kim loại Na vào dung dịch AlCl3. D. Điện phân nóng chảy Al2O3.
  Câu 10: Nhận định nào sau đây là đúng
  A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO3- và SO42-
  B. Để làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu bằng cách đun nóng.
  C. Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.
  D. Nước cứng là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước hiện nay.
  Câu 11: Một phân tử xenlulozơ có phân tử khối là 15.106, biết rằng chiều dài mỗi mắc xích C6H10O5 khoảng 5.10-7 (mm). Chiều dài của mạch xenlulozơ này gần đúng là
  A. 3,0.10-2 (mm) B. 4,5.10-2 (mm) C. 4,5.10-1 (mm) D. 3,0.10-1 (mm)
  Câu 12: Đốt cháy 0,01 mol este X đơn chức bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 448 ml khí CO2 (đktc). Mặt khác đun nóng 6,0 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được lượng muối là :
  A. 10,0 gam B. 6,8 gam C. 9,8 gam D. 8,4 gam
  Câu 13: Cho 2a mol bột Fe vào dung dịch chứa 5a mol AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất.
  A. Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.
  C. Fe(NO3)2, AgNO3. D. Fe(NO3)3 và AgNO3.
  Câu 14: Điều khẳng định nào sau đây là sai
  A. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.
  B. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử?
  C. Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
  D. Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn kim loại Cu.
  Câu 15: Hòa tan hết 3,24 gam bột Al trong dung dịch
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓