Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  unit 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: lê thị hải như
  Ngày gửi: 15h:42' 17-07-2017
  Dung lượng: 423.2 KB
  Số lượt tải: 637
  Số lượt thích: 0 người  UNIT 1. WHAT’S YOUR ADDRESS?
  I. Translate into English: ( dịch sang tiếng Anh) thành phố:
  ngôi làng:
  tỉnh:
  thị trấn:
  địa chỉ:
  tòa tháp:
  tầng:
  đường phố:
  quê hương:
  vùng quê:
  núi:
  nông thôn:
  yên bình:
  đông đúc:
  bận rộn, tấp nập:

  II. Use the words in EXERCISE I to complete the sentences: ( sử dụng các từ ở bài 1 điền vào chỗ trống)
  Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.
  My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.
  Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.
  There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.
  Danang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.
  Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.
  Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.
  Peter’s ………………..……….. is London City in England.

  III. Look and complete: ( nhìn bức tranh và hoàn thành từ)
  / / /
  1. v i _ _ a g _ 2. m _ u n t _ i _ _ 3. t_ _e_
  / / /
  5. _ i t _ 6. t _ w _ 7. _ s _ a n _

  IV. Match the words that have opposite meaning: ( nối từ có nghĩa trái ngược nhau)
  Old
  tall
  
  
  Small
  countryside
  
  
  Far
  noisy
  
  
  Short
  near
  
  
  Early
  large
  
  
  city
  late
  
  
  quiet
  modern
  
  
  

  V. Put the words in order to make sentences: ( sắp xếp câu sao cho phù hợp)
  address / What/ Mai’s/ is?

  does / she/ Who/ with / live ?

  her/ Is/ house/ beautiful?

  56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

  she/ Where/ does/ live?

  Danang/ hometown/ His/ city/ is.

  hometown/ like/ What/ his/ is?

  small/ quiet/ village/ and/ It/ is.

  you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

  VI. Translate into English. ( dịch sang tiếng Anh)
  Địa chỉ của bạn là gì?

  Bạn sống cùng với ai?

  Quê của bạn ở đâu?

  Quê của bạn trông như thế nào?

  Bạn có sống cùng với ông bà không?

  Địa chỉ của anh ấy là gì?

  Anh ấy sống cùng với ai?

  Quê của anh ấy ở đâu?

  Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê.

  Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.   
  Gửi ý kiến