Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  practice test for unit 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Lan Hương
  Ngày gửi: 16h:06' 17-07-2017
  Dung lượng: 26.0 KB
  Số lượt tải: 330
  Số lượt thích: 0 người
  EXERCISES ON THE PRESENT SIMPLE TENSE
  Bài tập 1: Hãy dùng dạng đúng của động từ trong các câu sau đây ở thì hiện tại đơn:
  - Tom (speak)...............  three languages.
  - They all (speak)...............  three languages.
  - I (not/like).................  swimming.
  - She (live)...............  in Hanoi.
  - Michael (have).................. two bothers.
   Bài tập 2: Hãy đổi các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn với thì hiện tại đơn
  1.   They listen to English every day.     .................................................
   
  2.   He plays badminton every afternoon ................................................  
   
  3.   They play volleyball every morning ..................................................  
   
  4.   He does homework every night.       .................................................
   
  5.   He has breakfast at 6.30                  .................................................
   
  6.   I get up at 9.00 every morning.         .................................................                                                                                
  7.   Mary and Peter go to work every day  ...............................................    
                    
  8.   We have dinner at 8 p.m.                 .................................................
   
  9.   My father reads books every day.     .................................................
    
  10.  Nga practices English every week.   .................................................           
                                                            
   Bài tập 3: Đặt các trạng từ vào đúng vị trí của nó.
  1.   I go to the cinema. (often)
   .................................................                                                                                                          
  2.   My mother drinks milk. (every morning)
  .................................................                                                                                   
  3.   My parents go to work at 7.00. (usually)
  .................................................                                                                                         
  4.   My sister goes swimming. (never)
  .................................................           
   

   
  Gửi ý kiến