Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • de KT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Văn Tuấn
  Ngày gửi: 19h:31' 17-07-2017
  Dung lượng: 39.5 KB
  Số lượt tải: 42
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD-ĐT Trà Ôn CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trường THCS Vĩnh Xuân Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------- o0o ---------
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm )
  Câu 1. Nguyên tử khối là khối lượng của:
  A/Nguyên tử được tính bằng đvC. C/ Phân tử được tính bằng đvC.
  B/Nguyên tử được tính bằng gam. D/ Phân tử được tính bằng gam.
  Câu 2. Cách hợp lý nhất để tách muối từ nước biển là :
  A/Lọc. C/Bay hơi.
  B/Chưng cất. D/Để yên để muối lắng xuống gạn đi.
  Câu 3.Trong công thức SO3 . Lưu huỳnh có hóa trị bằng:
  A/ III B/ IV C/ V D/ VI
  Câu 4. Phân tử khối của oxit (M2O3 ) là 102. Nguyên tử khối của M là:
  A/ 24 B/ 27 C/ 56 D/ 64
  Câu 5. Caxi hiđrosunfat Ca(HSO4)2 cấu tạo nên từ :
  A/Một nguyên tố hóa học. C/Ba nguyên tố hóa học.
  B/Hai nguyên tố hóa học. D/Bốn nguyên tố hóa học.
  Câu 6. Nguyên tử là:
  A/Hạt vô cùng nhỏ. C/Hạt đại diện cho chất.
  B/Trung hoà về điện. D/Hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.
  Câu 7. Phân tử amoniac gồm có một nguyên tử ..(1)..và ba ..(2)..của Hirđro.
  A/ (1) Nitơ . (2) Nguyên tử C/ (1) Hirđrô. (2) Phân tử
  B/ (1) Hiđrô . (2) Nguyên tử. D/ (1) Nitơ . (2) Phân tử
  Câu 8.Trong các chất sau: CaO, Br2, AlCl3, O2, Fe , H2, HNO3, Mg(OH)2 có bao nhiêu hợp chất:
  A/ 2 B/ 3 C/4 D/5
  Câu 9. Phân tử khối của axit sunfuric H2SO4 là……………………………….đvC
  A/ 98 B/ 102 C/ 128 D/156
  Câu 10. Đơn chất là do:
  A/Một nguyên tố hóa học tạo nên. C/Hai nguyên tố hóa học tạo nên.
  B/Hai nguyên tố hóa học trở lên tạo nên. D/Ba nguyên tố hóa học tạo nên.
  Câu 11. Công thức hóa học của một chất cho ta biết các ý sau:
  A/ Các nguyên tố tạo ra chất. C/ Phân tử khối của chất.
  B/ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử. D/ A, B,C .
  Câu 12. Hãy chỉ ra công thức hóa học đúng của Ba(II) và HCO3 (I) :
  A/ Ba3(HCO3)2 C/ Ba2HCO3
  B/ Ba(HCO3)2 D/ BaHCO3
  II. Tự luận (7đ)
  Câu 1 : Tính hóa trị của N và Mg trong các hợp chất sau :(2 điểm)
  a/ N2O5 b/ MgSO4
  Câu 2 : Lập công thức hóa học của các hợp chất sau: (2điểm)
  a/ Photpho (V) và Oxi. b/ Ba(II) và nhóm NO3 (I)
  Câu 3: (2điểm)
  a/ Cách viết :4NH3, 7K, lần lượt chỉ ý gì?
  b/ Từ công thức hóa học nhôm oxit Al2O3 cho biết những gì?
  Câu 4: (1điểm)
  Hợp chất Ca(NO3)y có phân tử khối là 166 đvC. Biết Ca có nguyên tử khối là 40. Hãy xác định giá trị của y ?
  (Biết:S=32, H=1 ,O=16, Al=27) ĐÁP ÁN - Biểu điểm
  I. Trắc nghiệm (3đ)
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  
  Đáp án
  A
  C
  D
  B
  D
  D
  C
  A
  A
  A
  D
  B
  
  II.Tự luận (7đ)
  Câu 1.(3điểm) Mỗi câu đúng đạt 1 điểm
  a/ Gọi a là hóa trị của N .
  Theo quy tắc hóa trị, ta có:
  a . 2 = II . 5
  => a = V
  Vậy hóa trị của N là:V

  b/ Gọi a là hóa trị của Mg.
  Theo quy tắc hóa trị, ta có:
  a . 1 = II .

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng