Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  de KT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Văn Tuấn
  Ngày gửi: 19h:31' 17-07-2017
  Dung lượng: 39.5 KB
  Số lượt tải: 153
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD-ĐT Trà Ôn CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trường THCS Vĩnh Xuân Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------- o0o ---------
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm )
  Câu 1. Nguyên tử khối là khối lượng của:
  A/Nguyên tử được tính bằng đvC. C/ Phân tử được tính bằng đvC.
  B/Nguyên tử được tính bằng gam. D/ Phân tử được tính bằng gam.
  Câu 2. Cách hợp lý nhất để tách muối từ nước biển là :
  A/Lọc. C/Bay hơi.
  B/Chưng cất. D/Để yên để muối lắng xuống gạn đi.
  Câu 3.Trong công thức SO3 . Lưu huỳnh có hóa trị bằng:
  A/ III B/ IV C/ V D/ VI
  Câu 4. Phân tử khối của oxit (M2O3 ) là 102. Nguyên tử khối của M là:
  A/ 24 B/ 27 C/ 56 D/ 64
  Câu 5. Caxi hiđrosunfat Ca(HSO4)2 cấu tạo nên từ :
  A/Một nguyên tố hóa học. C/Ba nguyên tố hóa học.
  B/Hai nguyên tố hóa học. D/Bốn nguyên tố hóa học.
  Câu 6. Nguyên tử là:
  A/Hạt vô cùng nhỏ. C/Hạt đại diện cho chất.
  B/Trung hoà về điện. D/Hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.
  Câu 7. Phân tử amoniac gồm có một nguyên tử ..(1)..và ba ..(2)..của Hirđro.
  A/ (1) Nitơ . (2) Nguyên tử C/ (1) Hirđrô. (2) Phân tử
  B/ (1) Hiđrô . (2) Nguyên tử. D/ (1) Nitơ . (2) Phân tử
  Câu 8.Trong các chất sau: CaO, Br2, AlCl3, O2, Fe , H2, HNO3, Mg(OH)2 có bao nhiêu hợp chất:
  A/ 2 B/ 3 C/4 D/5
  Câu 9. Phân tử khối của axit sunfuric H2SO4 là……………………………….đvC
  A/ 98 B/ 102 C/ 128 D/156
  Câu 10. Đơn chất là do:
  A/Một nguyên tố hóa học tạo nên. C/Hai nguyên tố hóa học tạo nên.
  B/Hai nguyên tố hóa học trở lên tạo nên. D/Ba nguyên tố hóa học tạo nên.
  Câu 11. Công thức hóa học của một chất cho ta biết các ý sau:
  A/ Các nguyên tố tạo ra chất. C/ Phân tử khối của chất.
  B/ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử. D/ A, B,C .
  Câu 12. Hãy chỉ ra công thức hóa học đúng của Ba(II) và HCO3 (I) :
  A/ Ba3(HCO3)2 C/ Ba2HCO3
  B/ Ba(HCO3)2 D/ BaHCO3
  II. Tự luận (7đ)
  Câu 1 : Tính hóa trị của N và Mg trong các hợp chất sau :(2 điểm)
  a/ N2O5 b/ MgSO4
  Câu 2 : Lập công thức hóa học của các hợp chất sau: (2điểm)
  a/ Photpho (V) và Oxi. b/ Ba(II) và nhóm NO3 (I)
  Câu 3: (2điểm)
  a/ Cách viết :4NH3, 7K, lần lượt chỉ ý gì?
  b/ Từ công thức hóa học nhôm oxit Al2O3 cho biết những gì?
  Câu 4: (1điểm)
  Hợp chất Ca(NO3)y có phân tử khối là 166 đvC. Biết Ca có nguyên tử khối là 40. Hãy xác định giá trị của y ?
  (Biết:S=32, H=1 ,O=16, Al=27) ĐÁP ÁN - Biểu điểm
  I. Trắc nghiệm (3đ)
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  
  Đáp án
  A
  C
  D
  B
  D
  D
  C
  A
  A
  A
  D
  B
  
  II.Tự luận (7đ)
  Câu 1.(3điểm) Mỗi câu đúng đạt 1 điểm
  a/ Gọi a là hóa trị của N .
  Theo quy tắc hóa trị, ta có:
  a . 2 = II . 5
  => a = V
  Vậy hóa trị của N là:V

  b/ Gọi a là hóa trị của Mg.
  Theo quy tắc hóa trị, ta có:
  a . 1 = II .
   
  Gửi ý kiến