Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • de thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Văn Tuấn
  Ngày gửi: 19h:33' 17-07-2017
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người

  KIỂM TRA 1 TIẾT

  I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm )
  Câu 1: Phân tử được tạo bởi 2 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit gọi là:
  A. Phân tử axit B. Phân tử bazơ. C. Phân tử Oxit D. Phân tử muối.
  Câu 2: Hiđrô là khí:
  A.Nhẹ nhất trong các loại khí. C.Nặng hơn không khí
  B.Nặng nhất trong các loại khí D.Nặng hơn khí Oxi
  Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng: K2O + H2O KOH. Hệ số của KOH là:
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng: Fe + 2HCl FeCl2 + H2. Nếu có 0, 1 mol Fe tham gia phản ứng thì VH2 thu được là:
  A. 22,4 (l) B. 2,24(l) C. 11,2 (l) D. 1,12(l)
  Câu 5: Dãy chất nào trong các dãy chất sau đây là Axit:
  A. HNO3, K2O, CuNO3. C. H2SO4, HNO3 , HCl.
  B. CO2, SO2, Na2O D. H2O, MnO2, Ca(OH)2
  Câu 6: Phản ứng hoá học sau, có bao nhiêu phản ứng thế ?
  (1)CuO + H2 Cu + H2O. (2)Fe + 2HCl FeCl2 + H2.
  (3)2Al + 3H2SO4 Al2(SO4) + 3H2 (4)3CO + Fe2O3 3CO2 + 2Fe
  A. 1 B. 2 C.3 D.4
  Câu 7: Chất nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ ?
  A. KOH B. HCl C. CaO D. NaCl
  Câu 8: Trong các chất sau chất nào có tên gọi không đúng với công thức đã ghi ?
  A. H3PO4: Axit photphoric B. HCl : Axit clohiđric.
  C. HNO3: Axit nitric D. H2SO3 : Axit sunfuric.
  Câu 9: Dãy chất nào sau đây là Bazơ ?
  A. HCl, HOH, Cu(OH)2 B. Cu(OH)2, NaOH, Fe(OH)2.
  C. Na2CO3, Cu(OH)2, NaOH D. KCl, HOH, NaOH
  Câu 10: Các chất sau đây: HCl, NaCl, H3PO4, K2CO3 đâu là muối:
  A. NaCl, HCl B. H3PO4, K2CO3 C. NaCl, K2CO3 D. H3PO4, NaCl
  Câu 11: Có các gốc Axit sau: -Cl, =SO3, =S, PO4. Axit tương ứng là:
  A.HCl, HSO3, H2S, H2PO4 B. H2Cl, HSO3, H2S, H3PO4
  C. HCl, H2SO3, H2S, H3PO4 D. HCl, H3SO3, HS, H2PO4
  Câu 12: Trong các chất sau, chất nào hòa tan trong nước tạo dung dịch bazơ nhưng không tạo khí là:
  A. Na B. CaO C.P2O5 D. CuO.
  II. TỰ LUẬN : (7 điểm )
  Câu 1 : (2 điểm )
  a. Thế nào là phân tử axit? Thế nào là phân tử bazơ ?
  b. Gọi tên các hợp chất có công thức hóa học sau: NaCl, H2SO4, NaHCO3, Fe(OH)3.
  Câu 2 : (2 điểm )
  Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng hóa học sau đây:
  a. Zn + H2SO4 ----> ZnSO4 + H2
  b. Fe2O3 + ..?.. ----> Fe + H2O
  c. ..?...+ ..?.. ----> H2SO3
  d. H2O + ..?.. ----> + H2
  Câu 3 : (3 điểm )
  Cho 5,6 g sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng. Hãy :
  a. Viết phương trình hóa học xảy ra.
  b. Tính thể tích H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.
  c. Tính khối lượng muối sắt sunfat thu được sau phản ứng.
  ( Cho H =1, Cl = 35,5 , Fe = 56, O = 16 )
  làm
  I. nghiệm


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  
  Đ/ án
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  II. luận
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng