Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  de thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Văn Tuấn
  Ngày gửi: 19h:33' 17-07-2017
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 43
  Số lượt thích: 0 người

  KIỂM TRA 1 TIẾT

  I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm )
  Câu 1: Phân tử được tạo bởi 2 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit gọi là:
  A. Phân tử axit B. Phân tử bazơ. C. Phân tử Oxit D. Phân tử muối.
  Câu 2: Hiđrô là khí:
  A.Nhẹ nhất trong các loại khí. C.Nặng hơn không khí
  B.Nặng nhất trong các loại khí D.Nặng hơn khí Oxi
  Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng: K2O + H2O KOH. Hệ số của KOH là:
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng: Fe + 2HCl FeCl2 + H2. Nếu có 0, 1 mol Fe tham gia phản ứng thì VH2 thu được là:
  A. 22,4 (l) B. 2,24(l) C. 11,2 (l) D. 1,12(l)
  Câu 5: Dãy chất nào trong các dãy chất sau đây là Axit:
  A. HNO3, K2O, CuNO3. C. H2SO4, HNO3 , HCl.
  B. CO2, SO2, Na2O D. H2O, MnO2, Ca(OH)2
  Câu 6: Phản ứng hoá học sau, có bao nhiêu phản ứng thế ?
  (1)CuO + H2 Cu + H2O. (2)Fe + 2HCl FeCl2 + H2.
  (3)2Al + 3H2SO4 Al2(SO4) + 3H2 (4)3CO + Fe2O3 3CO2 + 2Fe
  A. 1 B. 2 C.3 D.4
  Câu 7: Chất nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ ?
  A. KOH B. HCl C. CaO D. NaCl
  Câu 8: Trong các chất sau chất nào có tên gọi không đúng với công thức đã ghi ?
  A. H3PO4: Axit photphoric B. HCl : Axit clohiđric.
  C. HNO3: Axit nitric D. H2SO3 : Axit sunfuric.
  Câu 9: Dãy chất nào sau đây là Bazơ ?
  A. HCl, HOH, Cu(OH)2 B. Cu(OH)2, NaOH, Fe(OH)2.
  C. Na2CO3, Cu(OH)2, NaOH D. KCl, HOH, NaOH
  Câu 10: Các chất sau đây: HCl, NaCl, H3PO4, K2CO3 đâu là muối:
  A. NaCl, HCl B. H3PO4, K2CO3 C. NaCl, K2CO3 D. H3PO4, NaCl
  Câu 11: Có các gốc Axit sau: -Cl, =SO3, =S, PO4. Axit tương ứng là:
  A.HCl, HSO3, H2S, H2PO4 B. H2Cl, HSO3, H2S, H3PO4
  C. HCl, H2SO3, H2S, H3PO4 D. HCl, H3SO3, HS, H2PO4
  Câu 12: Trong các chất sau, chất nào hòa tan trong nước tạo dung dịch bazơ nhưng không tạo khí là:
  A. Na B. CaO C.P2O5 D. CuO.
  II. TỰ LUẬN : (7 điểm )
  Câu 1 : (2 điểm )
  a. Thế nào là phân tử axit? Thế nào là phân tử bazơ ?
  b. Gọi tên các hợp chất có công thức hóa học sau: NaCl, H2SO4, NaHCO3, Fe(OH)3.
  Câu 2 : (2 điểm )
  Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng hóa học sau đây:
  a. Zn + H2SO4 ----> ZnSO4 + H2
  b. Fe2O3 + ..?.. ----> Fe + H2O
  c. ..?...+ ..?.. ----> H2SO3
  d. H2O + ..?.. ----> + H2
  Câu 3 : (3 điểm )
  Cho 5,6 g sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng. Hãy :
  a. Viết phương trình hóa học xảy ra.
  b. Tính thể tích H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.
  c. Tính khối lượng muối sắt sunfat thu được sau phản ứng.
  ( Cho H =1, Cl = 35,5 , Fe = 56, O = 16 )
  làm
  I. nghiệm


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  
  Đ/ án
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  II. luận
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   
  Gửi ý kiến