Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  DE va DA SU HSG 9 HẢI DƯƠNG 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Minh Yên
  Ngày gửi: 23h:28' 22-07-2017
  Dung lượng: 87.0 KB
  Số lượt tải: 248
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HẢI DƯƠNG
  ----------------

  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  Môn: LỊCH SỬ
  Thời gian làm bài: 150 phút
  ( Đề thi gồm 01 trang)
  
  Câu 1 (2,0 điểm)
  Cho bảng thông tin sau:
  Lĩnh vực kinh tế
  Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam
  
  Nông nghiệp
  Tập trung cướp ruộng đất lập các đồn điền cao su
  
  Công nghiệp nặng
  Tập trung khai thác mỏ
  
  Công nghiệp nhẹ
  Chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng: rượu, diêm, đường…
  
  Dựa vào bảng thông tin trên, em hãy:
  a. Nhận xét chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam.
  b. Cho biết những tác động của chính sách khai thác thuộc địa đó tới kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX.
  Câu 2 (2,0 điểm)
  Bằng kiến thức lịch sử có chọn lọc, em hãy làm rõ những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945. Cống hiến nào là quan trọng nhất? Vì sao?
  Câu 3 (2,0 điểm)
  Âm mưu của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam qua các thời điểm 1946, 1947, 1950 có gì khác nhau? Đánh giá sự khác biệt đó.
  Câu 4 (2,0 điểm)
  Hãy lựa chọn và phân tích bốn sự kiện chính trị tiêu biểu ở Đông Nam Á có tác động đến quá trình phát triển của tổ chức ASEAN, từ “ASEAN 5 phát triển thành ASEAN 10”. Sự kiện nào đánh dấu ASEAN bắt đầu phát triển? Vì sao?
  Câu 5 (2,0 điểm)
  Các xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh”? Tại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

  ----------------------Hết--------------------

  (Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

  Họ và tên thí sinh:......................................................Số báo danh:.........................................
  Chữ ký của giám thị 1:..................................Chữ ký của giám thị 2:........................................
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
  BIÊN BẢN TỔ HỢP ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  Môn: Lịch Sử

  I. Người tổ hợp:
  + Ông: Đào Xuân Trường – GV Trường THPT Quang Trung
  + Bà: Nguyễn Thu Thảo – GV Trường THCS Nguyễn Huệ
  II. Nội dung tổ hợp:
  Câu trong đề chính thức
  Tổ hợp từ đề - câu
  Ghi chú
  
  Câu 1
  1.1
  Lấy từ đề 3 câu 1 ý 1
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  
  1.2
  Lấy từ đề 3 câu 1 ý 2
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  Câu 2
  2.1
  Lấy từ đề 2 câu 4 ý 1
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  
  2.2
  Lấy từ đề 2 câu 4 ý 2
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  Câu 3
  3.1
  Lấy từ đề 4 câu 3 ý1
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  
  3.2
  Lấy từ đề 4 câu 3
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  Câu 4
  4.1
  Lấy từ đề 6 câu 1ý1
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  
  4.2
  Lấy từ đề 6 câu 1
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  Câu 5
  5.1
  Lấy từ đề 8 câu 5 ý1
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  
  5.2
  Lấy từ đề 8 câu 5 ý 2
  Có chỉnh sửa bổ sung
  
  
  Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2017.

  Người tổ hợp 1


  Đào Xuân Trường
  Người tổ hợp 2


  Nguyễn Thu Thảo
  Chủ tịch Hội đồng ra đề
  
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HẢI DƯƠNG
  ----------------

  HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  Môn: LỊCH SỬ
  (Đáp án gồm có 4 trang)
  
  I.Hướng dẫn chung
  1. Thí sinh có thể trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đáp án thì vẫn cho điểm như đáp án.
  2. Ở từng câu, từng ý chỉ cho điểm tối đa khi:
  - Trả lời đúng, có phân tích cụ thể
  - Diễn đạt tốt, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả.
  3. Điểm toàn bài không làm tròn số, để điểm lẻ đến 0,25.
  II. Biểu điểm
  Câu hỏi
  Nội dung kiến thức
  Điểm
  
  


   
  Gửi ý kiến