Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đáp án đề thi lên lớp 10 môn toán thanh hóa 2017-2018 đề A

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Đức Anh
  Ngày gửi: 16h:35' 27-07-2017
  Dung lượng: 293.5 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
  KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
  NĂM HỌC : 2017 − 2018
  Môn thi : Toán
  Thời gian làm bài : 120 phút, không kể thời gian giao đề
  Ngày thi : 10 / 07 / 2017
  Đề thi có : 01 trang, gồm 05 câu
  
  Câu I (2,0 điểm):
  1. Cho phương trình mx2 + x − 2 = 0 , với m là tham số.
  a) Giải phương trình khi m = 0.
  b) Giải phương trình khi m = 1.
  2. Giải hệ phương trình: 
  Câu II (2,0 điểm):
  Cho biểu thức: , với x > 0, và 
  1. Rút gọn biểu thức A.
  2. Tìm x để A = −2.
  Câu III (2,0 điểm):
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng : y = 2x − m + 3 và parabol : y = x2.
  1. Tìm m để đường thẳng đi qua điểm 
  2. Tìm m để đường thẳng cắt parabol tại 2 điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là thỏa mãn: 
  Câu IV (3,0 điểm):
  Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi là tiếp tuyến của tại B. Trên cung AB lấy điểm M tùy ý (M không trùng với A và B), tia AM cắt tại điểm N. Gọi C là trung điểm của AM, tia CO cắt tại điểm D.
  1. Chứng minh OBNC là tứ giác nội tiếp.
  2. Chứng minh: và CA.CN = CO.CD
  3. Xác định vị trí điểm M trên cung AB để tổng AN + 2AM đạt giá trị nhỏ nhất.
  Câu V (1,0 điểm):
  Cho x, y, z là các số dương thay đổi thỏa mãn Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

  -------------------------Hết-------------------------
  (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

  Họ và tên thí sinh: ..........................................; Số báo danh: ................................................
  Chữ kí của giám thị 1: ..................................; Chữ kí của giám thị 2: ...................................
  ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
  NĂM HỌC : 2017 − 2018
  MÔN THI : TOÁN − ĐỀ A
  Câu I (2,0 điểm):
  1.
  a. Khi m = 0 ta có phương trình: x − 2 = 0 x = 2
  Vậy x = 2.
  b. Khi m = 1 ta có phương trình: x2 + x − 2 = 0 (a = 1, b = 1, c = −2)
  Ta có: a + b + c = 1 + 1 + (−2) = 0
  Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1, x2 = −2.
  2. 
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất: (x;y) = (3;2).
  Câu II (2,0 điểm):
  1. Với x > 0, và ta có:
  
  Vậy với x > 0, và .
  2. A = −2 với x > 0, và .
  
  Giải phương trình: 4x + − 6 = 0 (a = 4, b` = 1, c = −6)
  Δ = 12 − 4(−6) = 25 > 0 
  Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt: (thỏa mãn), (không thỏa mãn)
  Với x = 12 = 1
  Vậy x = 1A = −2.
  Câu III (2,0 điểm):
  1. Thay x = 1, y = 0 vào ta được:
  0 = 2.1 − m + 3
  m = 5
  Vậy m = 5 là giá trị cần tìm.
  2.
  Cách 1:
  Hoành độ giao điểm của và là nghiệm của phương trình:
  x2 = 2x − m + 3
  x2 − 2x + m − 3 = 0 (a = 1, b` = −1, c = m − 3)
  Δ = (−1)2 − 1.(m − 3)
  Δ = 1 − m + 3
  Δ = −m + 4
  Để cắt tại 2 điểm phân biệt thì Δ > 0 −m + 4 > 0 m < 4 (*)
  Áp dụng hệ thức Vi − ét ta có: 
  Theo bài ra ta có: (3)
  Thay (1) vào (3) ta được: 
  
  Với thì (4)
  Thay (4) vào (2) ta được: (thỏa mãn
   
  Gửi ý kiến