Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giải giúp 2 bài hình học khó lớp 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Khánh Ninh
  Ngày gửi: 15h:32' 19-08-2017
  Dung lượng: 176.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  2 bài hình học lớp 9 hay và rất khó

  Bài 1:Cho đường tròn tâm (O;R) ,đường kính AB .Trên (O) lấy điểm C sao cho AC>BC .Đường thẳng qua O song song với BC cắt tia tiếp tuyến tại A của (O) tại điểm D ,BD cắt (O) tại E .Chứng minh :
  1/FE.FB=FA.FC
  2/Tứ giác ADCO nội tiếp và BC.OD=2R2
  3/Tính R theo 3 đại lượng AE,EC,BC
  4/Đường thẳng qua D song song với AB cắt AE tại I .Chứng tỏ rằng :3 điểm I,F,O thẳng hàng
  5/Kẻ tiếp tuyến IM đến (O) với M thuộc cung nhỏ AC ,BM cắt DI tại H .Chứng tỏ :DM và AH cắt nhau tại 1 điểm J thuộc (O)
  6/AM cắt DI tại T .Chứng tỏ :3 điểm T,E,J thẳng hàng
  7/Vẽ dây cung MK//AB .Chứng tỏ : 3 điểm H,E,K thẳng hàng

  

  Bài 2:Từ 1 điểm A ngoài (O;R) ,kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC đến (O) với B và C là tiếp điểm ,OA cắt BC tại H .Vẽ cát tuyến ADE đến (O) sao cho AD1/Chứng tỏ :Các tứ giác BMDN ,OABC nội tiếp
  2/OB cắt DE tại K .Đường thẳng qua K song song với BC cắt OA tại I .Chứng minh :BI.BM-BH.BO=OI.AB
  3/Chứng tỏ :AD.EK=AK.MD
  4/AH cắt BM tại T ,HM cắt AC tại P ,PT cắt BC tại S .Chứng tỏ :AS và HE cắt nhau tại 1 điểm thuộc (O)
  5/Gọi J là điểm đối xứng H qua B ,MN cắt OA tại Q và cắt BC tại L .Đường tròn ngoại tiếp tam giác IJQ cắt BC tại V .Chứng tỏ :VH=VL
  
  Avatar

  Ghi rõ nguồn,lấy đề ts hay học kỳ nhé ,tỉnh nào 

   
  Gửi ý kiến