Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  2 bài hình học lớp 9 hay và khó

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Khánh Ninh
  Ngày gửi: 00h:58' 21-08-2017
  Dung lượng: 176.0 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  2 bài hình học lớp 9 hay và rất khó

  Bài 1:Cho đường tròn tâm (O;R) ,đường kính AB .Trên (O) lấy điểm C sao cho AC>BC .Đường thẳng qua O song song với BC cắt tia tiếp tuyến tại A của (O) tại điểm D ,BD cắt (O) tại E .Chứng minh :
  1/FE.FB=FA.FC
  2/Tứ giác ADCO nội tiếp và BC.OD=2R2
  3/Tính R theo 3 đại lượng AE,EC,BC
  4/Đường thẳng qua D song song với AB cắt AE tại I .Chứng tỏ rằng :3 điểm I,F,O thẳng hàng
  5/Kẻ tiếp tuyến IM đến (O) với M thuộc cung nhỏ AC ,BM cắt DI tại H .Chứng tỏ :DM và AH cắt nhau tại 1 điểm J thuộc (O)
  6/AM cắt DI tại T .Chứng tỏ :3 điểm T,E,J thẳng hàng
  7/Vẽ dây cung MK//AB .Chứng tỏ : 3 điểm H,E,K thẳng hàng

  

  Bài 2:Từ 1 điểm A ngoài (O;R) ,kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC đến (O) với B và C là tiếp điểm ,OA cắt BC tại H .Vẽ cát tuyến ADE đến (O) sao cho AD1/Chứng tỏ :Các tứ giác BMDN ,OABC nội tiếp
  2/OB cắt DE tại K .Đường thẳng qua K song song với BC cắt OA tại I .Chứng minh :BI.BM-BH.BO=OI.AB
  3/Chứng tỏ :AD.EK=AK.MD
  4/AH cắt BM tại T ,HM cắt AC tại P ,PT cắt BC tại S .Chứng tỏ :AS và HE cắt nhau tại 1 điểm thuộc (O)
  5/Gọi J là điểm đối xứng H qua B ,MN cắt OA tại Q và cắt BC tại L .Đường tròn ngoại tiếp tam giác IJQ cắt BC tại V .Chứng tỏ :VH=VL
  
  No_avatar

  Nhìn hình rối quá. mà thông thường khó quá thì không hay

   
  Gửi ý kiến