Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Thời khóa biểu HKI năm học: 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Minh Hiếu
  Ngày gửi: 16h:43' 24-08-2017
  Dung lượng: 803.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC: 2017-2018
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 21/08/2017)
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 21/08/2017)
  
  LỚP :
  6A1
  GVCN :
  TRẦN Ý NHI
  
  
  
  LỚP :
  6A2
  GVCN :
  NGUYỄN THỊ THU VẪN
  
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  
  SÁNG
  1
  CC
  T
  S
  V
  AV
  7g00
  
  SÁNG
  1
  CC
  V
  CN
  T
  CN
  7g00
  
  
  2
  AV
  CN
  SH
  V
  V
  7g45
  
  
  2
  L
  V
  S
  SH
  AV
  7g45
  
  
  3
  AV
  TD

  T
  SH
  9g00
  
  
  3

  T
  TD
  AV
  V
  9g00
  
  
  4
  Shcn
  TD
  L
  T
  CN
  9g45
  
  
  4
  Shcn
  T
  TD
  AV
  SH
  9g45
  
  
  5
  X
  X
  X
  X
  X
  10g30
  
  
  5
  X
  X
  X
  X
  X
  10g30
  
  CHIỀU
  1
  T
  KN
  NH
  V
  VT
  1g30
  
  CHIỀU
  1
  AV
  VT
  KN
  T
  V
  1g30
  
  
  2
  T
  V
  GD
  AV
  VT
  2g15
  
  
  2
  AV
  VT
  NH
  T
  V
  2g15
  
  
  3
  MT
  V
  AV
  AV
  T
  3g30
  
  
  3
  GD
  T
  MT
  V
  AV
  3g30
  
  
  4
  X
  X
  X
  X
  X
  4g15
  
  
  4
  X
  X
  X
  X
  X
  4g15
  
  
  5


  
  
  5


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 21/08/2017)
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 21/08/2017)
  
  LỚP :
  6A3
  GVCN :
  NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI
  
  
  LỚP :
  6A4
  GVCN :
  PHAN THỊ THÙY DUNG
  
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  
  SÁNG
  1
  CC
  L
  SH
  V
  T
  7g00
  
  SÁNG
  1
  CC
  CN
  L
  AV
  SH
  7g00
  
  
  2

  T
  AV
  V
  T
  7g45
  
  
  2
  T
  S
  CN
  AV
  V
  7g45
  
  
  3
  V
  SH
  AV
  TD
  AV
  9g00
  
  
  3
  T

  TD
  V
  T
  9g00
  
  
  4
  Shcn
  CN
  CN
  TD
  S
  9g45
  
  
  4
  Shcn
  SH
  TD
  V
  AV
  9g45
  
  
  5
  X
  X
  X
  X
  X
  10g30
  
  
  5
  X
  X
  X
  X
  X
  10g30
  
  CHIỀU
  1
  AV
  T
  GD
  VT
  NH
  1g30
  
  CHIỀU
  1
  MT
  V
  VT
  NH
  T
  1g30
  
  
  2
  V
  T
  MT
  VT
  AV
  2g15
  
  
  2
  GD
  V
  VT
  AV
  T
  2g15
  
  
  3
  V
  V
  KN
  T
  AV
  3g30
  
  
  3
  T
  KN
  AV
  AV
  V
  3g30
  
  
  4
  X
  X
  X
  X
  X
  4g15
  
  
  4
  X
  X
  X
  X
  X
  4g15
  
  
  5


  
  
  5


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 21/08/2017)
  
  Trường THCS Bình An
  (Áp dụng từ ngày 21/08/2017)
  
  LỚP :
  6A5
  GVCN :
  ĐỖ THỊ HỒNG CHÂU
  
  
  LỚP :
  6A6
  GVCN :
  VŨ THỊ HUÊ
  
  
  


  HAI
  BA
  TƯ
  NĂM
  SÁU
  Giờ
  
   
  Gửi ý kiến