Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  NGHỀ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Anh Phương
  Ngày gửi: 09h:46' 25-08-2017
  Dung lượng: 245.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  DANH SÁCH TUYỂN SINH NGHỀ PT NĂM HỌC 2017-2018
  LỚP 8A TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐỘ
  TT
  Họ và tên
  Ngày, tháng, năm sinh
  Giới tính
  Nơi sinh
  Lớp
  Nghề
  Ghi chú
  
  1
  Hồ Xuân
  Toán
  28/9/2004
  Nam
  Trạm Y tế xã Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  2
  Nguyễn Hữu
  Tùng
  08/01/2004
  Nam
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  3
  Lê Công
  Tuấn
  04/7/2004
  Nam
  Trạm Y tế Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  4
  Trương Thị Cẩm
  Vân
  17/7/2004
  Nữ
  Trạm Y tế xã Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  5
  Nguyễn Văn
  Tường
  04/9/2004
  Nam
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  6
  Hoàng Thị
  Xuân
  10/10/2004
  Nữ
  Trạm Y tế xã Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  7
  Lê Thị Hà
  Vân
  08/01/2004
  Nữ
  Phòng khám đa khoa Triệu Thuận
  8A
  ĐDD
  
  
  8
  Nguyễn Ngọc
  Thuận
  02/03/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  9
  Nguyễn Đức
  Nhân
  28/08/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  10
  Nguyễn Viết
  Thắng
  02/01/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  11
  Phan Quốc
  Nhật
  26/08/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  12
  Phan Thị Mỹ
  Nhiên
  20/3/2004
  Nữ
  Trạm Y tế xã Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  13
  Đinh Văn
  Tân
  17/12/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  14
  Lê Thị Hồng
  Thắm
  30/11/2004
  
  Trạm Y tế xã Gio Việt
  8A
  ĐDD
  
  
  15
  Trần Hoàng Minh
  Hãi
  10/03/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  16
  Nguyễn Hữu
  Hãi
  08/02/2004
  
  Trạm Y tế
  8A
  ĐDD
  
  
  17
  Nguyễn Văn
  Hãi
  04/05/2004
  
  Bệnh Viện tỉnh Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  18
  Phan Thị
  Hiền
  12/6/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  19
  Lê Quang
  Huy
  29/9/2004
  
  Trạm Y tế xã Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  20
  Lê Trọng
  Kha
  24/8/2004
  
  Trạm y tế xã Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  21
  Nguyễn Thị Thanh
  Hà
  21/07/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  22
  Nguyễn Mỹ
  Duyên
  08/7/2004
  Nữ
  Trạm y tế xã Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  23
  Phan Thanh
  Hào
  15/03/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  24
  Lê Văn
  Hải
  13/6/2003
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  25
  Trương Minh
  Anh
  23/11/2004
  
  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  26
  Trương Ngọc
  Anh
  23/11/2004
  
  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  27
  Nguyễn Công Tuấn
  Anh
  08/5/2004
  
  Trạm y tế xã Gio Mai
  8A
  ĐDD
  
  
  28
  Hồ Thị Hằng
  Nga
  12/11/2004
  
  Trạm y tế Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  29
  Hoàng Thị Xuân
  Mai
  20/9/2004
  
  Phước Long, Bình Phước
  8A
  ĐDD
  
  
  30
  Trần Thị Phương
  Ly
  04/10/2004
  
  Phòng khám Triệu Thuận
  8A
  ĐDD
  
  
  31
  Trần Thị Hồng
  Ngọc
  03/01/2004
  
  Trạm y tế xã Triệu Độ
  8A
  ĐDD
  
  
  32
  Hồ Thị Phương
  Nha
  01/03/2004
  
  Trung tâm y tế huyện Gio Linh
  8A
  ĐDD
  
  
  33
  Lê Thị Kiều
  Anh
  27/7/2004
  
  Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
  8A
  ĐDD
  
  
  34
  Trần Hồ Phúc
  An
  10/11/2004
  
  Trạm y tế xã Triệu Độ
   
  Gửi ý kiến