Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  HSG Tin hoc Long An 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
  Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
  Ngày gửi: 20h:35' 31-08-2017
  Dung lượng: 81.0 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
  LONG AN MÔN THI: TIN HỌC
  NGÀY THI: 07/04/2011
  ĐỀ THI CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 150 phút (không kể phát đề)

  (Đề thi gồm 2 trang)

  TỔNG QUAN BÀI THI


  Tên bài
  File chương trình
  Dữ liệu vào
  Dữ liệu ra
  
  Bài 1
  Phân số
  BAI01.PAS
  Từ bàn phím
  Màn hình
  
  Bài 2
  Chuỗi số
  BAI02.PAS
  Từ bàn phím
  Màn hình
  
  Bài 3
  Tìm chuỗi
  BAI03.PAS
  File DL.INP
  File KQ.OUT
  
  
  Bài 1: (7 điểm) Phân số
  Yêu cầu:
  Nhập vào từ bàn phím hai phân số, nếu mẫu số không hợp lệ yêu cầu nhập lại mẫu số. Xuất ra màn hình hai phân số đã nhập ở dạng tối giản.
  Quy đồng mẫu hai phân số trên với mẫu chung là bội chung nhỏ nhất của hai mẫu số. Xuất hai phân số sau khi quy đồng ra màn hình.
  Tính tổng hai phân số trên, xuất ra màn hình phân số tổng ở dạng tối giản.
  Ví dụ:
  Nhap phan so thu nhat:
  Tu: 3
  Mau: 10
  Nhap phan so thu hai:
  Tu: 5
  Mau: 6
  Phan so da nhap: 3/10; 5/6
  Phan so sau khi quy dong: 9/30; 25/30
  Tong hai phan so: 17/15
  Bài 2: (7 điểm) Chuỗi số
  Yêu cầu:
  Nhập vào từ bàn phím hai chuỗi s1, s2 không quá 255 ký tự gồm ký tự số có lẫn loại ký tự khác. Xóa hết các ký tự không phải ký tự số trong mỗi chuỗi, loại bỏ ký tự ‘0’ ở đầu mỗi chuỗi nếu có để thu được hai con số. (nếu chuỗi rỗng trả về con số 0)
  In ra màn hình hai con số thu được
  In ra màn hình tổng hai con số trên
  Ví dụ:
  Nhap chuoi thu nhat: ‘abc0123d@4$5]’
  Nhap chuoi thu hai: ‘*def56ab7’
  So thu nhat: 12345
  So thu hai: 567
  Tong: 12912
  Bài 3: (6 điểm)
  Từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta lập ra tất cả các con số có đúng 5 chữ số. Các con số này được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, con số nhỏ nhất là 11111 được đánh mã số 1; số kế tiếp là 11112 được đánh mã số 2; số kế tiếp 11113 được đánh mã số 3; tiếp tục cho đến hết các con số.
  Yêu cầu:
  Cho trước một số n có đúng 5 chữ số lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.
  Tìm số chữ số khác nhau của con số n.
  Tìm mã số của con số n.

  Dữ liệu: Vào từ file văn bản DL.INP
  Gồm 1 dòng chứa số n
  Kết quả: Lưu vào file text KQ.OUT
  Dòng đầu tiên chứa số chữ số khác nhau của số n.
  Dòng thứ hai chứa mã số của con số n

  DL.INP
  KQ.OUT
  
  11121
  2
  6
  
  

  ---HẾT---
  Sưu tầm đề HSG Tin học tỉnh Long An các năm cập nhật
  http://violet.vn/thcs-anluclong-longan/present/show/entry_id/12108383


  HƯỚNG DẪN CHẤM
  Bài 1: (7đ) Phân số
  Phân số
  Kết quả
  Điểm
  
  2/0
  3/0
  Cho nhập lại

  0.5
  0.5
  
  3/5
  5/6
  Phan so da nhap: 3/5; 5/6
  Phan so sau khi quy dong: 18/30; 25/30
  Tong hai phan so: 43/30
  0.5
  0.5
  0.5
  
  -3/5
  5/-6
  Phan so da nhap: -3/5; 5/-6
  Phan so sau khi quy dong: -18/30; -25/30
  Tong hai phan so: -43/30
  0.5
  0.5
  0.5
  
  2/4
  6/9
  Phan so da nhap: 1/2; 2/3
  Phan so sau khi quy dong: 3/6; 4/6
  Tong hai phan so: 7/6
  
  0.5
  0.5
  
  21/13
  18/13
  Phan so da nhap: 21/13; 18/13
  Phan so sau khi quy dong: 21/13; 18/13
  Tong hai phan so
   
  Gửi ý kiến