Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  HSG tỉnh Long An 2010-2011 thi thử

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
  Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
  Ngày gửi: 20h:34' 31-08-2017
  Dung lượng: 35.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  Sở Giáo dục và Đào tạo
  LONG AN


  ĐỀ THI THỬ
  Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
  Năm học : 2010 - 2011
  Ngày thi : ……………
  Môn thi : Tin Học
  Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

  
  
  Bài 1: (7điểm) Số tự nhiên n được gọi là số chính phương nếu n thể hiện được ở dạng bình phương của một số tự nhiên khác.
  VD: 1 là số chính phương vì 1=12
  4 là số chính phương vì 4=22
  a/ Nhập vào từ bàn phím số tự nhiên n (0b/ nhập vào từ bàn phím số tự nhiên m, kiểm tra xem m có phải là số chính phương hay không. Nếu m là số chính phương thì thông báo ra màn hình m là số chính phương, ngược lại in ra màn hình số chính phương nhỏ nhất lớn hơn m.
  Bài 2: (7điểm)
  a/ Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương có giá trị không vượt quá 65000, in ra màn hình ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của chúng.
  b/ In ra màn hình tất cả các ước chung của hai số trên.
  (Không xét các trường hợp giá trị nhập vào không hợp lệ)
  Bài 1: (7điểm) Tính và in ra màn hình kết quả của các dãy số sau với số nguyên dương n nhập từ bàn phím, (0a/ S1=1/2+2/3+3/4+…+n/(n+1)
  b/ S2=1+1/2!+1//3!+…+1/n! (n!=1.2.3. … .n)
  (Tổng S1, S2 lấy 3 số thập phân)
  ---Hết---
  Sưu tầm đề HSG Tin học tỉnh Long An các năm cập nhật
  http://violet.vn/thcs-anluclong-longan/present/show/entry_id/12108383


  Sở Giáo dục và Đào tạo
  LONG AN


  ĐỀ THI THỬ
  Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
  Năm học : 2010 - 2011
  Ngày thi : ……………
  Môn thi : Tin Học
  Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

  
  
  Bài 1: Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n
  Vd: Nhập vào số nguyên 4( các số nguyên tố nhỏ hơn 4 là 2,3 )( xuất ra S=5
  Bài 2: Cho trước 2 dãy số nguyên A, B có giá trị các phần tử tăng dần và có cùng số phần tử n ( n nhập không quá 50). Cho trước giá trị của phần tử lớn nhất trong cả 2 dãy không quá 1000. Hãy tạo ra 1 dãy C có kết quả là hòa hai dãy A và B sao cho các phần tử trong C cũng có giá trị tăng dần ? In kết quả từng dãy ra màn hình.
  Vd : ta có A=[2 4 6 9 24 30]
  B=[1 4 7 10 15 21]
  Kết quả C=[1 2 4 4 6 7 9 10 15 21 24 30]
  Bài 3: Viết chương trình nhập vào chuỗi bất kì S sau đó in ra màn hình 2 kết quả: chuỗi con gồm các ký tự trong chuỗi S và tổng các giá trị của các ký tự là số trong chuỗi S
  Vd: S=’A312BC24DE’
  ( S1= ABCDE
  ( Tổng =3+1+2+2+4=12
  ---Hết---

   
  Gửi ý kiến