Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  HSG tỉnh Long An 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
  Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
  Ngày gửi: 20h:34' 31-08-2017
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  LONG AN

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
  MÔN: TIN HỌC
  NGÀY THI: 11/4/2012
  THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

  
  
  Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục là SBD của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục SBD vừa tạo.

  Câu 1: (7 điểm) Số nguyên dương n gọi là song tố khi n là số nguyên tố và tổng chữ số của nó cũng là số nguyên tố.
  Yêu cầu: Viết chưong trình thực hiện công việc sau:
  a) Nhập vào số nguyên n. Hãy cho biết n có là số song tố hay không?
  b) In ra các số song tố bé hơn hoặc bằng n.
  c) In ra các cặp số nguyên tố lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.
  Ví dụ:
  Nhập
  Câu a
  Câu b
  Câu c
  
  n=11
  So n la so song to
  2 3 5 7 11
  (3,5); (5,7) 
  
    Câu 2: (7.0 điểm) Cho một chuỗi gồm n2 ký tự. Người ta cắt chuỗi từ trái sang phải thành n chuỗi con, mỗi chuỗi con có đúng n ký tự. Viết mỗi chuỗi con thành một cột, ta có một bảng gồm n hàng và n cột ký tự.
  Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một chuỗi gồm n2 ký tự (4 ( n2 ( 255).
  a) In ra màn hình các hàng có tổng mã ASCII của các ký tự là lớn nhất.
  b) In giá trị tổng ở câu a ra màn hình.
  Ví dụ:
  Nhập chuỗi
  Bảng
  Kết quả
  
  abcdefghi
  a d g
  b e h
  c f i
  a) c f i
  b) 306
  
  
  Câu 3: (6.0 điểm) Khi đào hầm Thủ Thiêm người ta dùng một Robot để đào, ban đầu người ta đào đường hầm 1 đơn vị độ dài sau đó đặt Robot xuống. Robot này được điều khiển bởi 2 lệnh là: C1 và N2.
  - Lệnh C1 là đào thêm 1 đơn vị độ dài thì tốn 2 đơn vị năng lượng.
  - Lệnh N2 là đào thêm một đoạn đường hầm bằng độ dài đang có thì tốn 4 đơn vị năng lượng.
  Hãy viết chương trình ra lệnh cho Robot đào một đường hầm có độ dài k đơn vị độ dài với các lệnh là ít nhất và sự tiêu tốn năng lượng là thấp nhất. Biết ban đầu đường hầm dài 1 đơn vị độ dài.
  Yêu cầu:
  - Dữ liệu vào trong tập tin Robot.inp gồm một số k là độ dài đường hầm cần đào.
  - Dữ liệu ra trong tập tin Robot.out gồm hai dòng:
  + Dòng đầu là số năng lượng ít nhất đã tiêu tốn cho Robot đào hầm.
  + Dòng tiếp theo chứa các lệnh C1 hoặc N2, mỗi lệnh cách nhau 1 khoảng trắng.
  Ví dụ:
  Robot.inp
  Robot.out
  
  10
  12
  C1 N2 C1 N2
  
    (Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
  --- Hết---
  Sưu tầm đề HSG Tin học tỉnh Long An các năm cập nhật
  http://violet.vn/thcs-anluclong-longan/present/show/entry_id/12108383


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  LONG AN

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
  MÔN: TIN HỌC
  NGÀY THI: 11/4/2012
  THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

  
  
  HƯỚNG DẪN CHẤM

  Bài 1 : (7 điểm)

  Nhập
  Kết quả
  Điểm
  
  
  Câu a
  Câu b
  Câu c
  
  
  n=7
  So n la so song to
  2 3 5 7
  (3,5); (5,7) 
  2.0
  
  n=20
  So n khong la so song to
  2 3 5 7 11
  (3,5); (5,7); (11,13); (17,19) 
  2.0
  
  n=23
  So n la so song to
  2 3 5 7 11 23
  (3,5); (5,7); (11,13); (17,19) 
  1.5
  
  n=31
  So n khong la so song to
  2 3 5 7 11 23 29
  (3,5); (5,7); (11,13);
  (17,19); (29,31)
  1.5
  
  
  Bài 2: (7.0 điểm)

   
  Gửi ý kiến