Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  HSG tỉnh Long An 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
  Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
  Ngày gửi: 20h:34' 31-08-2017
  Dung lượng: 76.0 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  LONG AN

  ĐỀ CHÍNH THỨC
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
  MÔN: TIN HỌC
  NGÀY THI: 8/4/2014
  THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

  
  

  Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục là SBD của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục SBD vừa tạo.

  Bài 1: (7.0 điểm)
  Viết chương trình nhập vào một số nguyên N (0a) Kiểm tra xem N có dạng 2k + 7h + 4 hay không. Nếu có xuất ra màn hình “Co dang”, ngược lại “Khong co dang”
  b) Nhập vào 2 số nguyên dương a và b (0 + In ra màn hình các số nguyên tố có dạng 2k + 7h + 4 trong khoảng từ a đến b nếu có, ngược lại “Khong co so nguyen to ”
  + In ra màn hình các số Fibonaci có dạng 2k +7h + 4 trong khoảng từ a đến b nếu có, ngược lại “Khong co so Fibonaci ”
  Ví dụ:
  Nhập
  Câu a
  Câu b1
  Câu b2
  
  n=13, a = 1, b = 20
  Co dang
  13 19
  13 
  
  


  Bài 2: (7.0 điểm) Cho hai chuỗi S1, S2 gồm các con số từ 0 đến 9, có độ dài tối đa 200 chữ số. Gọi a là số tự nhiên có các chữ số như chuỗi S1, b là số tự nhiên có các chữ số như chuỗi S2. Viết chương trình nhập chuỗi S1, S2 từ bàn phím và thực hiện yêu cầu sau đây:
  a) Xuất ra màn hình tổng các chữ số chẵn của số a và các chữ số lẽ của b.
  b) Xuất ra màn hình tổng của a và b.
  Ví dụ:
  Nhập chuỗi
  Câu a
  Câu b
  
  s1= ‘987698769876987698769876’
  s2 = ‘678967896789678967896789’
  180
  1666666666666666666666665
  
  

  Bài 3:(6.0 điểm) A và B chơi trò chơi Bốc sỏi như sau: Đặt trên bàn hai đống sỏi, đống một gồm m viên và đống hai gồm n viên (m và n nguyên dương và m khác n). Hai người chơi thỏa thuận để chọn quyền đi trước. Ví dụ A đi trước, A được quyền lấy ít nhất một viên sỏi từ một đống nào đó trong hai đống hoặc lấy hết một trong hai đống. Sau đó đến lượt B đi B được quyền lấy ít nhất một viên sỏi từ một đống nào đó trong hai đống hoặc lấy hết một trong hai đống. Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi không còn viên sỏi nào trên bàn. Khi đó, ai lấy sau cùng là người thắng cuộc. Em hãy viết chương trình sao cho A đi trước và A luôn thắng cuộc.
  Mô tả cách chơi:

  Ví dụ m= 6 (số viên sỏi đống I) và n = 4(số viên sỏi đống II) và A đi trước
  - Lượt 1:
  A bốc 2 viên từ đống I (còn 4
  B bốc 1 viên từ đống II(còn 3
  - Lượt 2:
  Số bi còn ở hai đống 4 3
  A bốc 1 viên từ đống I (còn 3
  B bốc 1 viên từ đống II(còn 2


  - Lượt 3:
  Số bi còn ở hai đống 3 2
  A bốc 1 viên từ đống I(còn 2
  B bốc 1 viên từ đống II (còn 1
  - Lượt 4:
  Số bi còn ở hai đống 2 1
  A bốc 1 viên từ đống I(còn 1
  B bốc 1 viên từ đống I (còn 0
  - Lượt 5:
  Số bi còn ở hai đống 0 1
  A bốc 1 viên từ đống II(còn 0
  Vậy A thắng cuộc.
  Yêu cầu:Viết chương trình ghi lại quá trình chơi.
  - Dữ liệu vào trong tập tin Input.inp gồm một dòng chứa hai số nguyên lần lượt là m, n mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
  - Kết quả lưu trong tập tin Output.out
  Ví dụ:

  Input.inp
  Output.out
  
  6 4
  ---------- Luot di thu: 1 ------------
  <<< A di >>>>
  A boc 2 o dong 1
  Dong 1 con: 4 bi
  Dong 2 con: 4 bi
  <<< B di >>>>
  B boc 1,vien bi o dong 2
  ---------- Luot di thu: 2 ------------
  <<< A di >>>>
  A boc 1 o dong 1
  Dong 1 con: 3 bi
  Dong 2 con: 3 bi
  <<< B di >>>>
  B boc 1,vien bi o dong 2
  ---------- Luot di thu: 3
   
  Gửi ý kiến